Aineistotiedostoformaatit

Tietoarkisto säilyttää kvantitatiiviset tutkimusaineistot SPSS Portable -formaatissa (*.por). Erityistapauksissa toimitamme tiedostoja myös muiden ohjelmistojen formaateissa. Näissä tapauksissa ota yhteyttä aineistopalveluumme. Käytämme muuntamiseen Stat/Transfer -ohjelmaa, joka tukee muun muassa seuraavia:

 • 1-2-3 (*.wk1, *.wk3)
 • Microsoft Access (*.mdb)
 • ASCII (*.txt, *.csv)
 • Epi Info (*.rec)
 • Microsoft Excel (*.xls)
 • HTML-taulukot (*.htm)
 • JMP 3-8 (*.jmp)
 • LIMDEP (*.lpj)
 • Matlab (*.mat)
 • Paradox (*.db)
 • Quattro Pro (*.wq1)
 • R (*.rdata)
 • SAS (*.ssd, *.sd2, *.ssd01, *.sas7bdat, *.xpt)
 • S-PLUS
 • SPSS (*.sav, *.por)
 • Stata (*.dta)
 • Statistica (*.sta)
 • Systat (*.sys)
 • Triple-S (*.xml, *.asc)

Stat/Transferin verkkosivuilla on lista kaikista tuetuista tiedostomuodoista.

Useat formaatit asettavat rajoituksia mm. muuttujien lukumäärälle, muuttujien nimien pituudelle ja puuttuvan tiedon käsittelyyn. Esimerkiksi muunnettaessa Excel-formaattiin muuttujien selitteet (variable labels) katoavat. Lisäksi useat aineistot sisältävät niin paljon muuttujia tai havaintoja, että niiden toimittaminen yhtenä Excel-tiedostona on mahdotonta. Tietoarkiston asiakaspalvelu antaa tarvittaessa lisätietoja.

Valtaosa kvalitatiivisista tutkimusaineistoista on tekstitiedostoja (rtf, txt, pdf). Suurimmasta osasta tekstiaineistoja tuotetaan myös erillinen html-selausversio.

Arkistonmuodostussuunnitelman liitteenä on esitetty Tietoarkiston vastaanottamat, säilyttämät ja jakelemat tiedostomuodot dokumenttityypeittäin (pdf).

viimeksi päivitetty 2015-10-12