Aineistojen käyttö ja lataaminen

Aineiston lataaminen | Aineiston kääntäminen englanniksi | Tiedostoformaatit | Aineistojen käyttö opetuksessa | Ohjeita opiskelijoille | Aineiston säilyttäminen ja hävittäminen | Aineistoon viittaaminen | Kansainväliset vertailuaineistot ja aineistot muiden maiden tietoarkistoista

Tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja voi pääosin käyttää tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen tietoarkiston ja aineiston tekijöiden asettamien käyttöehtojen mukaisesti. Tutkimuksella tarkoitamme yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tai niihin rinnastettavissa organisaatioissa tehtävää työtä, jossa etsitään vastauksia asetettuihin kysymyksiin oman oppiaineen metodeja soveltaen ja aineistoa systemaattisesti analysoiden. Opetus on yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai niihin rinnastettavassa organisaatiossa annettavaa oppiaineen tai menetelmien koulutusta. Opiskelulla tarkoitamme yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai niihin rinnastettavassa organisaatiossa opettajan johdolla suoritettavia opintoja.

Aineistot toimitetaan maksutta. Tietoarkiston asiakaspalvelu auttaa mielellään kaikissa aineistoihin liittyvissä kysymyksissä.

Aineiston lataaminen

Aineistot ladataan palveluportaali Ailasta. Ilman rekisteröitymistä voi Ailassa selata aineistoluetteloa, hakea aineistoja, lukea kuvailutietoja ja ladata avoimia aineistoja. Rekisteröidyt asiakkaat pääsevät lataamaan käyttöehtoja sisältäviä aineistoja. Tilaajien yhteystiedot tallennetaan tietoarkiston asiakasrekisteriin. Katso tietosuojaseloste.

Jos asiakkaan kotiorganisaatio on Haka-luottamusverkoston jäsen, voi Ailaan kirjautua omilla käyttäjätunnuksilla. Rekisteröityminen hyväksytään välittömästi, ja asiakas pääsee heti lataamaan aineistoja. Jos asiakas ei voi käyttää Haka-kirjautumista, hän hakee käyttäjätunnusta Ailassa. Ensisijaisesti tunnuksia myönnetään ulkomaisten yliopistojen opiskelijoille ja tutkijoille sekä Haka-luottamusverkostoon kuulumattomien suomalaisten tutkimusorganisaatioiden jäsenille. Asiakaspalvelu käsittelee rekisteröitymisen noin viikon sisällä. Käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse, jos rekisteröityminen on hyväksytty.

Rekisteröidyt asiakkaat voivat kirjauduttuaan ja käyttöehdot hyväksyttyään ladata aineistot itse. Aineistot ladataan yksitellen aineistokuvailusivulta. Latauksen yhteydessä täytetään käyttölupahakemus, johon kirjataan käyttötarkoitus, hankkeen tai tutkimuksen nimi ja lyhyt kuvaus sekä mahdollinen rahoittaja. Suurin osa aineistoista on ladattavissa välittömästi. Joihinkin edellytetään erillinen lupa aineiston alkuperäisiltä tekijöiltä, mikä viivästyttää aineiston toimittamista. Jos aineiston käyttö edellyttää lupaa aineiston tekijöiltä, tietoarkiston asiakaspalvelu käsittelee Ailan välittämät lupapyynnöt.

Aineiston kääntäminen englanniksi

Arkistoidut aineistot kuvaillaan suomeksi ja englanniksi. Suomenkielisiä kvantitatiivisia datatiedostoja voidaan kääntää englanniksi vieraskielisille tilaajille maksutta. Kvalitatiiviset aineistot ovat saatavilla alkuperäiskielellä. Niitä ei käännetä.

Useat kvantitatiiviset datatiedostot ovat jo saatavilla englanninkielisinä. Jos Ailan englanninkielinen aineistokuvailu sisältää muuttujat Variables-valikossa, data on käännetty. Jos ei, vieraskieliset asiakkaat voivat tilata datatiedoston käännöksen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun <asiakaspalvelu.fsd at uta.fi>. Käännöspyynnön pitää sisältää seuraavat tiedot:

 • Aineistonumero ja aineiston nimi
 • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot (organisaatio, lähiosoite, sähköposti)
 • Aineiston käyttötarkoitus (väitöskirja, lisensiaatintutkimus, pro gradu, kandidaatintutkielma, tutkimus, opetus, harjoitustyö, muu opiskelu, muu)
 • Hankkeen/tutkimuksen nimi
 • Lyhyt kuvaus hankkeesta/tutkimuksesta

Vastaanotettuaan pyynnön asiakaspalvelu ilmoittaa arvion käännösaikataulusta muutamassa päivässä. Kääntäminen voi kestää 3–4 viikkoa työtilanteesta riippuen. Kun datatiedosto on käännetty, aineiston voi ladata Ailasta. Asiakaspalvelu ilmoittaa, kun aineisto on ladattavissa.

Tiedostoformaatit

Kvantitatiiviset tutkimusaineistot toimitetaan Ailasta SPSS Portable -formaatissa. Kvantitatiivisia tutkimusaineistoja voidaan tietyin rajoituksin toimittaa myös muiden ohjelmistojen formaateissa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun <asiakaspalvelu.fsd at uta.fi>. Lista tuetuista formaateista.

SPSS Portable -tiedostojen avaamiseksi R-ohjelmistoympäristössä on laadittu lyhyet ohjeet.

Koodikirjat ja kyselylomakkeet toimitetaan pdf-tiedostoina. Kvalitatiiviset aineistot toimitetaan siinä formaatissa, jossa ne ovat. Valtaosa kvalitatiivisista tutkimusaineistoista on tekstitiedostoja (rtf, txt, pdf). Suurimmasta osasta tekstiaineistoja tuotetaan myös erillinen html-selausversio. Aineisto toimitetaan pakattuna zip-tiedostona. Pdf-tiedostojen (*.pdf) lukemiseen tarvitaan PDF-lukija. Esimerkiksi Adobe Reader on tähän soveltuva ilmaisohjelma.
» Lisätietoa pdf-tiedostomuodosta

Aineistojen käyttö opetuksessa

Käyttöehtojen salliessa aineistoja voi käyttää opetukseen esimerkiksi metodikursseilla. Myös Menetelmäopetuksen tietovarantoa voi käyttää opetuksen tukena. Jos opiskelija haluaa kurssin päätyttyä jatkaa aineiston käyttöä, hänen on rekisteröidyttävä tietoarkiston asiakkaaksi ja ladattava aineisto Ailasta.

Ohjeita opiskelijoille

Opiskelijat voivat ladata aineistoja Ailasta harjoitus-, seminaari- ja opinnäytetöihinsä rekisteröidyttyään tietoarkiston asiakkaaksi. Opetukseen ja opiskeluun saa ladata vain aineistoja, joiden saatavuustiedot ovat aineistokuvauksessa joko "Aineisto on vapaasti käytettävissä (A)" tai "Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun (B). Aineistojen käyttörajoitukset ja käyttöehdot on syytä tarkistaa huolella! Opiskelijoiden kannattaa tutustua myös Menetelmäopetuksen tietovarantoon, josta löytyy erityyppisiä tutkimusaineistoja harjoitusaineistoiksi.

Aineiston säilyttäminen ja hävittäminen

Aineiston säilyttämisessä ja käytössä on huolehdittava riittävästä tietoturvallisuudesta ja niiden henkilöiden ja tahojen tietosuojasta, joita koskevia tietoja aineisto mahdollisesti sisältää. Aineisto ei saa olla muiden kuin käyttölupahakemuksessa yksilöityjen henkilöiden tai tahojen saatavilla. Tulokset on julkaistava siten, että yksittäisen vastaajan tunnistaminen on mahdotonta (esim. tilastotaulukkoina).

Aineistoa saa käyttää ainoastaan ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti. Käyttötarkoituksen päätyttyä aineisto ja kaikki siitä otetut kopiot on hävitettävä esimerkiksi tuhoamalla tiedostot koneen kovalevyltä ja muilta muistivälineiltä. Jos samaa aineistoa halutaan käyttää uudessa tutkimuksessa tai uudella kurssilla, on tehtävä uusi käyttölupahakemus. Lisätietoja aineiston hävittämisestä Aineistonhallinnan käsikirjassa.

Aineistoon viittaaminen

Tutkimusaineistoon pitää viitata tekstissä, taulukoissa ja lähdeluettelossa samoin kuin muihinkin lähteisiin. Viittausohjeet.

Kansainväliset vertailuaineistot ja aineistot muiden maiden tietoarkistoista

Tietoarkisto on eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortio CESSDA ERICin kansallinen palveluntuottaja ja jäsen suuressa yhdysvaltalaisessa data-arkistossa ICPSR:ssä sekä data-arkistojen maailmanlaajuisessa järjestössä IFDOssa. Yhteistyösopimusten kautta suomalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden käytettävissä on runsaasti tutkimusaineistoja ympäri maailmaa.

 • Eurooppalaiset aineistot: aineistojen tilauskäytännöt vaihtelevat eri maiden data-arkistoissa. Perussääntönä on, että asiakas rekisteröityy suoraan niiden omiin palveluihinsa (esim. brittien UK Data Service, Saksan GESIS). CESSDAn sivuston eurooppalainen yhteisluettelo ei sisällä kaikkien arkistojen kaikkia aineistoja, joten maakohtaisia datoja kannattaa hakea myös kunkin maan data-arkiston omasta luettelosta.
  » Eurooppalaiset data-arkistot

 • Yhdysvaltalaiset aineistot: ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) on Michiganin yliopiston yhteydessä toimiva data-arkisto, josta on saatavilla tuhansia yhteiskuntatieteellisiä aineistoja. Aineistot ovat saatavissa ICPSR:n verkkopalvelusta.
  » Lisätietoja ICPSR:n palveluista
  » Haku ICPSR:n aineistoluettelosta

 • Aineistot muualta maailmasta: ICPSR:n aineistovarannossa on runsaasti kansainvälisiä tutkimusaineistoja, joita kaikkia voi tilata maksutta. IFDOn sivuille on koottu linkit sen jäseninä oleviin data-arkistoihin. Hollantilainen SocioSite on linkkikokoelma, josta löytyy maailman tietoarkistot ja tilastokeskukset sekä hyviä välineitä aineistonhakuun. Eri arkistoilla on erilaisia tilaus- ja toimituskäytäntöjä, ja osa perii datasta maksuja. Tietoarkiston henkilökunta auttaa tarvittaessa aineistojen etsimisessä ja tilaamisessa.

Lisätietoja suosituimmista kansainvälisistä aineistosarjoista, niiden saatavuustietoja ja opastusta aineistohakujen tekemiseen:

» Eurobarometrit
» Flash Eurobarometrit
» World Values Survey (WVS) ja European Values Study (EVS)
» European Social Survey (ESS)
» International Social Survey Programme (ISSP)
» Comparative Study of Electoral Systems (CSES)
» LIS-datakeskus

viimeksi päivitetty 2015-12-18