FSD1127 Rukoilututkimus 1998

Pitkä aineistokuvaus (aineistonkeruu | viittaaminen | julkaisut)

Tekijät

Kirkon tutkimuskeskus

Asiasanat: asenteet, Jumala, jumalakäsitykset, kristillisyys, rukoukset, rukous, spiritualiteetti, uskonelämä, uskonnollinen käyttäytyminen, uskonnolliset kokemukset, uskonnollisuus, uskonnottomuus, uskonto, uskontokasvatus

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten rukoilukäyttäytymistä ja rukoiluun liittyviä uskomuksia. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka usein he rukoilevat eri asioita (esim. terveyttä, elämänkumppania, rauhaa maailmaan, Jumalan armoa). Lisäksi tiedusteltiin, kuinka usein he rukoilevat eri ihmisten tai asioiden puolesta (esim. sukulaisten, työttömien, luonnon, päättäjien, muiden kirkkokuntien puolesta). Vastaajilta kysyttiin myös heidän käyttämiään rukoustyyppejä. Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan rukoilemiseen liittyviä väittämiä. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen, äidinkieli, lasten lukumäärä, puoluekannatus, vasemmisto-oikeisto-kanta ja yhteiskuntaluokka.

Pitkä aineistokuvaus

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2014-03-28