Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Tekijät

Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat: asenteet, hyvinvointi, integraatio -- Eurooppa, kansainvälinen yhteistyö, kansainvälistyminen, liberalismi, odotukset, politiikka, suomalaisuus, talous, tulevaisuus, uhkakuvat, ulkomaalaiset, ulkomaankauppa, vienti, ympäristö

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten yritysjohtajien asenteita ja arvoja vuonna 1990. Aineisto on kerätty taustamuuttujaosiota lukuun ottamatta samalla kysymyksenasettelulla kuin EVAn kansalaisten mielipiteitä kartoittava tutkimus (FSD1082). Vastaajien asenteita mm. politiikkaan, talouteen, hyvinvointiin, kansainvälistymiseen, yrittäjyyteen, suomalaisuuteen, ympäristöön, liberalismiin, työ- ja ulkopolitiikkaan sekä ulkomaalaisiin kartoitettiin väitelausein. Edelleen kysyttiin oletetun voimakkaan kansainvälistymiskehityksen seurausten, kuten hintatason laskun ja sosiaaliturvan heikkenemisen, todennäköisyyttä Suomessa. Vastaajilta tiedusteltiin myös, miten Euroopan integraatio saattaisi vaikuttaa esim. työllisyyteen ja omistusoikeuteen. Lisäksi pohdittiin Suomen henkisen ilmapiirin muutoksia viime vuosina.

Vastaajilta kysyttiin kolmea tärkeintä maantieteellistä aluetta, joihin Suomen kanssakäymisen tulisi kohdentua seuraavilla aloilla: kauppa ja taloudellinen yhteistyö, kulttuuri ja sivistysyhteistyö, kansalaisten henkilökohtaiset yhteydet. Lisäksi tiedusteltiin eri tuoteryhmien ja palveluiden vientimahdollisuuksia tulevaisuudessa. Vastaajat arvioivat myös eri yhteiskunnallisten vaikuttajien määräysvallan suuruutta tällä hetkellä.

Taustatietoina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, yrityksen/itsenäisen tuotanto- tai palveluyksikön sijaintilääni, toimipaikkakunnan koko, päätoimiala, työntekijöiden määrä, markkinatyyppi, menestysarvio viimeisen ja seuraavan viiden vuoden aikana, kansainvälistymisaste sekä Euroopan taloudellisen yhdentymisen merkitys yritykselle.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-01-25