Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD2333 Kåren Kellarin merkitys: weblog-aineisto 2006-2007

pikalinkit: aineistonkeruu | viittaaminen | julkaisut

Tekijät

Avelin, Liisa (Turun yliopisto. Historian laitos)

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa on pyritty selvittämään, mitä Karhulassa sijainnut Disco Club Kåren Kellari merkitsi 1960-1970-lukujen kymenlaaksolaisnuorille. Aineiston keräämiseksi avattiin Internetissä blogi, johon saivat kirjoittaa kommentteja kaikki, jotka kävivät vuosina 1969-1979 Kåren Kellarissa.

Tutkija ohjaili blogikeskustelua väljästi koostamalla kunkin viikon keskusteluista yhteenvedon ja johdattelemalla seuraavan viikon keskustelunaiheisiin kysymyksillä, taustatiedoilla, kuvilla ja omilla muistoillaan. Keskustelijat saivat kuitenkin vapaasti ottaa esiin muitakin aiheita. Keskustelu oli kuitenkin hyvin vapaamuotoista. Yhteensä keskusteluun osallistui noin sata 1960-70-luvun kymenlaaksolaisnuorta, joista aktiivisemmin kirjoitti 15-25. Blogiin kertyi yhdeksän kuukauden aikana noin 4700 viestiä.

Blogiin kirjoittajat saivat kertoa muistojaan Kåren Kellarista laidasta laitaan: diskon työntekijöistä, jäsenkorteista, tiskijukista, jonoista ja juhlapyhien vaikutuksesta aukioloaikoihin. Jonkin verran keskusteltiin myös muista Kymenlaakson diskoista. Keskustelua käytiin laajemminkin 1960- ja 70-lukujen Karhulasta ja nuorisokulttuurista. Keskustelunaiheet vaihtelivat pukeutumisesta ja joulunvietosta seurakunnan nuorisotyöhön ja Teiniliittoon. Keskustelua herättivät myös nuoruusvuosien seurustelusuhteiden aloittaminen ja päättäminen, ystävyys ja nuoruuden epävarmuus. Erityisen runsaasti vaihdettiin viestejä musiikista ja eri kappaleiden herättämistä muistoista. Blogin viikkoyhteenvedoissa on julkaistu myös kirjoittajien lähettämiä valokuvia 1960- ja 70-luvuilta.

Asiasanat

1960-luku; 1970-luku; alkoholinkäyttö; diskot; Karhula; Kotka; Kymenlaakso; muistot; muoti; nostalgia; nuoruus; popmusiikki; rockmusiikki; seurustelu; ystävät

Tieteenala / Aihealue

historia; kulttuuritoiminta ja -osallistuminen, mielipiteet kulttuurista; nuoret; terveyskäyttäytyminen; vapaa-aika, matkailu ja urheilu (sanoitus CESSDAn sanastolla)

humanistiset tieteet; yhteiskuntatieteet

Käyttörajoitukset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Aineiston kerääjät

Avelin, Liisa (Turun yliopisto. Historian laitos)

Aineiston ajallinen kattavuus

1960 - 1979

Aineistonkeruun ajankohta

23.2.2006 - 7.1.2007

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi, Kymenlaakso

Havainto/analyysi/aineistoyksikkötyyppi

Teksti

Aineiston kohdejoukko, kohdealue tai perusjoukko

1960- ja 70-lukujen nuoret, jotka kävivät vuosien 1969-1979 aikana Disco Club Kåren Kellari -diskossa Karhulassa

Aineiston valinta

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Aineisto kerättiin Internetissä vapaasti luettavissa ja kommentoitavissa olevaan blogiin osoitteessa http://disco.kymp.net. Aineisto oli luettavissa vuoden 2008 loppuun asti Internetissä, jonka jälkeen se on saatavissa vain Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta. Blogiin ovat saaneet kirjoittaa kaikki halukkaat joko omalla nimellään, nimimerkillä tai täysin anonyymisti. Keskustelijat kertoivat käyneensä Kåren Kellarissa 1960-70-luvuilla.

Aineistonkeruun tekniikka

Oma kirjoitus tai päiväkirja

Aineistonkeruun ohjeistus

Aineistonkeruuohjeistus: kirjoitusohje

Aineiston muokkaus

Aineisto on arkistoitu sekä tekstitiedostona että staattisena internetsivuna.

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Poikkileikkausaineisto

Aineiston määrä

Blogikeskustelussa yhteensä 4698 viestiä noin sadalta eri kirjoittajalta sekä 48 viikkoyhteenvetoa tutkijalta, tekstiä yhteensä noin 700 sivua

Aineistoviite

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Aineiston viittaustiedot

Avelin, Liisa (Turun yliopisto): Kåren Kellarin merkitys: weblog-aineisto 2006-2007 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2008-04-03). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2333

Aineiston käyttötiedot

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Julkaisut

Avelin, Liisa (2009). Oral history & e-research. Collecting memories of the 1960s and 1970s youth culture. In: Oral History. The challenges of dialogue. Eds. Marta Kurkowska-Budzan & Krzysztof Zamorski. Studies in narrative 10. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Avelin, Liisa (2010). Mission impossible? Oral historian and the blog. In Search of Voice: Oral History as Theory, Method, and Source. Eds. Gelinada Grinchenko & Natalia Khanenko-Friesen. Publisher: Torgsin Plus, Kharkiv, Ukraina.

Avelin, Liisa (2014). Kåren Kellari. Karhulalaisdisko ja sen yhteisöt 1969-1979. Väitöskirja. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 117. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-01-25