Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD2675 Kansanedustajien vaalirahoitus 2011

Tekijät

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Asiasanat: eduskuntavaalit, kansanedustajat, rahoitus, vaalikampanjat

Aineisto sisältää tiedot vuonna 2011 valittujen kansanedustajien ja varaedustajien ilmoittamista vaalikampanjoiden kuluista ja vaalirahoituksesta. Kulut eritellään vaalimainontaan (lehdet, radio, televisio, tietoverkot, muut viestintävälineet, ulkomainonta, esitteet yms. painetun materiaalin hankinta), mainonnan suunnitteluun, vaalitilaisuuksiin ja muihin kuluhin. Rahoitus eritellään ehdokkaan omiin varoihin, ehdokkaan ja tukiryhmän ottamiin lainoihin sekä ehdokkaan ja tukiryhmän saamiin ulkopuolisiin tukiin. Ulkopuolinen tuki on eritelty yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, puolueelta, puolueyhdistyksiltä sekä muilta tahoilta saatuun tukeen. Taustamuuttujina ovat ehdokkaan nimi, ammatti, vaalipiiri, puolue ja tukiryhmä. Aineistoon on tietoarkistossa lisätty tiedot ehdokkaan sukupuolesta ja siitä, onko hän kansanedustaja vai varaedustaja.

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta perustuu lakiin ja tiedot kansanedustajien vaalirahoituksesta ovat julkisia. Puoluerahoituksen ja ehdokkaiden vaalirahoituksen valvontavastuu siirtyi oikeusministeriöltä Valtiontalouden tarkastusvirastolle vuonna 2009. Vuoden 2011 eduskuntavaalien aikaan voimassa olleen lain mukaan ehdokkaan oli ilmoitettava vaalikampanjansa kulut ja vaalirahoitus yhteensä sekä eriteltyinä ja lisäksi kukin yksittäinen tuki ja sen antajan nimi, jos tuen arvo on eduskuntavaaleissa vähintään 1500 euroa.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-01-25