Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3017 Selkäkipu, sairauspoissaolot ja jalkojen pituusero 2008

Tekijät

Rannisto, Satu (Valmennustalo Sarastus)

Asiasanat: alaraajojen pituusero, alaselkäkipu, elämänlaatu, fyysinen toimintakyky, haitta-astearviointi, iskias, istumatyö, psyykkinen toimintakyky, riskitekijät, sairauspoissaolot, seisomatyö, terveyskäyttäytyminen, työterveys, työterveyshuolto

Tutkimuksessa selvitettiin alaraajojen pituuseron merkitystä selkäkipujen riskitekijänä istuma- ja seisomatyössä. Alaraajojen pituuseron ja selkäkipujen välistä yhteyttä tutkittiin hankkeessa poikkileikkaus- ja interventioasetelmissa. Tämä aineisto sisältää hankkeen poikkileikkaus-osion.

Poikkileikkaus-osiossa tarkasteltiin pituuseroa suhteessa selkäkivuista johtuneisiin sairauslomiin vertaillen seisoma- ja istumatyötä tehneitä työntekijöitä. Seisomatyötä tekevät ovat lihaleikkaamon työntekijöitä ja istumatyötä tekevät asiakaspalvelun työntekijöitä.

Raajojen pituusero mitattiin tutkimuksessa kehitetyllä ultraäänimenetelmällä (ks. käytön ja kuvailun oheismateriaalit), joka on kajoamaton ja nopea tapa mitata luotettavasti raajojen eripituisuus seisoma-asennossa. Selkäkivusta johtuvat sairauspoissaolotiedot, sukupuoli ja ikä kerättiin työnantajan rekisteristä. Osallistujat vastasivat kyselylomakkeessa mm. liikunta-aktiivisuutta, nukkumista, depressio-oireita, työkykyä, alaselkä- ja iskiaskipua VAS-asteikolla (visual analogue scale), muita sairauksia, säännöllistä lääkitystä ja tupakointia koskeviin kysymyksiin. Työterveyshoitajan vastaanotolla mitattiin osallistujien pituus ja paino. Vyötärönympärys ja kolesteroliarvot kerättiin työterveyshuollon rekisteristä.

Vastemuuttujiksi valittiin alaselkäkivun voimakkuus, iskiaskivun voimakkuus, selkäkipupäivien lukumäärä sekä sairauspoissaolopäivien lukumäärä (alaselkäkivuista (M50-54 in ICD-10) johtuvat sairauspoissaolot).

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-01-25