Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen

Tekijät

Mäkinen, Esa (Helsingin Sanomat. Datajournalismi)

Asiasanat: ehdokkaat, europarlamentaarikot, europarlamenttivaalit, vaalikoneet, vaalit

Aineisto sisältää europarlamenttivaaliehdokkaiden antamat vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Vastaajille esitettiin 30 väittämää, jotka käsittelivät Euroopan Unionia ja siihen liittyviä asioita tai ilmiöitä. Vastaajien tuli kertoa mielipiteensä asteikolla täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä.

Taustamuuttujia olivat mm. puolue, ikä ja koulutus.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-01-25