Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3059 Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Tekijät

Honkanen, Johanna (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden tiedekunta)
Pajunen, Sari (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)

Asiasanat: akateeminen työvoima, jatkokoulutus, jatkotutkinnot, korkeakoulututkinnot, tohtorit, tutkijakoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, yliopistot

Vuonna 2011 kerätyssä kyselyssä kartoitettiin Tampereen yliopistossa vuosina 2008 ja 2009 tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi motivaatiotekijöistä jatkotutkinnon aloittamiselle, opintojen rahoittamisesta, työmarkkinatilanteesta ja työllistymistä vaikeuttaneista asioista. Lisäksi tiedusteltiin jatkotutkinnon hyödyistä ja haitoista sekä vaikutuksista työnhakuun, tyytyväisyydestä työhön ja palkan suuruudesta sekä työn vaativuuden ja koulutuksen vastaavuudesta.

Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä jatko-opintojen ohjauksen laadusta ja määrästä ja tyytyväisyydestä suorittamaansa tohtorin tutkintoon.. Aineiston taustamuuttujia ovat muun muassa sukupuoli, suoritettu tutkinto, koulutusala ja tutkintoon käytetty aika.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-05-30