Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3060 Tampereen yliopistossa vuosina 2010-2011 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Tekijät

Honkanen, Johanna (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö)
Pajunen, Sari (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)

Asiasanat: akateeminen työvoima, jatkokoulutus, jatkotutkinnot, korkeakoulututkinnot, tohtorikoulutus, tohtorit, tutkijakoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, yliopistot

Vuonna 2013 kerätyssä kyselyssä kartoitettiin Tampereen yliopistossa vuosina 2010 ja 2011 tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi motivaatiotekijöistä jatkotutkinnon aloittamiselle, opintojen rahoittamisesta, työmarkkinatilanteesta ja työllistymistä vaikeuttaneista asioista. Lisäksi tiedusteltiin jatkotutkinnon hyödyistä ja haitoista sekä vaikutuksista työnhakuun, tyytyväisyydestä työhön ja palkan suuruudesta sekä työn vaativuuden ja koulutuksen vastaavuudesta.

Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä jatko-opintojen ohjauksen laadusta ja määrästä, tyytyväisyydestä suorittamaansa jatkotutkintoon ja tutkintoon käytetystä ajasta. Aineiston taustamuuttujia ovat sukupuoli, koulutusala ja tutkinnon taso.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-06-25