Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3084 Jatko-opiskelijoiden työ ja asema yliopistoissa 2015

Tekijät

Aallonhuiput ry

Asiasanat: jatkokoulutus, jatkotutkinnot, korkeakoulututkinnot, tohtorikoulutus, tohtorit, tutkijakoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, väitöskirjat, yliopistot

Aineistossa kartoitetaan suomalaisissa yliopistoissa opiskelevien jatko-opiskelijoiden hyvinvointia, työntekoa ja asemaa yliopistossa.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin opintojen vaihetta, opintoihin positiivisesti ja negatiivisesti vaikuttaneita tekijöitä, työskentelyä yliopistossa tai sen ulkopuolella sekä opintojen rahoittamistapoja. Lisäksi kysyttiin työajan jakautumisesta eri tehtävien kesken, viikossa tehtyjen työtuntien määrästä ja tyytyväisyydestä rahoituksen määrään.

Seuraavaksi kartoitettiin opiskelijan saaman ohjauksen määrää ja laatua. Vastaajilta kysyttiin myös, työskentelevätkö he osana tutkimusryhmää ja kuinka yhteistyö muiden tutkijoiden kanssa sujuu. Lisäksi tiedusteltiin, ovatko vastaajat kokeneet tai todistaneet häirintää.

Vastaajilta kysyttiin myös heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan. Tiedusteltiin muun muassa, kuinka todennäköisenä vastaaja pitää työllistymistä esimerkiksi yliopisto-opettajaksi, tutkijaksi, valtion virkamieheksi tai yrittäjäksi. Lisäksi kysyttiin, kuinka mielellään vastaaja työskentelisi eri tehtävissä valmistumisen jälkeen.

Lopuksi kartoitettiin vastaajan hyvinvointia esimerkiksi terveyden, ihmissuhteiden ja stressin näkökulmasta.

Aineistossa on taustamuuttujina muun muassa yliopisto, opiskeluala, sukupuoli, ikä luokiteltuna sekä opintojen aloitusvuosi luokiteltuna.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-04-04