Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3091 Perhesuunnittelukysely: miehet 1994

Tekijät

Hemminki, Elina (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES))
Sihvo, Sinikka (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES))

Asiasanat: abortti, ehkäisy, ehkäisymenetelmät, lisääntymisterveyspalvelut, perhesuunnittelu, potilastyytyväisyys, raskauden ehkäisy, raskaus, synnytys, terveydenhuoltohenkilöstö, vastaanottokäynnit

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten miesten käsityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä perhesuunnittelupalveluista. Tutkimuksen toteuttivat STAKESin tutkijat yhteistyössä Tampereen ja Helsingin yliopistojen tutkijoiden kanssa.

Kyselylomake sisälsi kysymyksiä raskauden ehkäisystä, raskauksista, synnytyksistä, raskaudenkeskeytyksistä sekä miesten roolista raskauden ehkäisyssä. Vastaajilta kysyttiin myös terveyspalveluiden käytöstä ja laadusta sekä eri palveluiden tärkeydestä. Taustatietoina kerättiin ikä, siviilisääty, asuinpaikka, koulutus, ammatti ja sosioekonominen asema.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-05-28