Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3103 Pelaamisen sosiaalisuus verkkoroolipelissä World of Warcraft 2013-2014

Tekijät

Laaksamo, Ossi-Matti (Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Linnakangas, Ritva (Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Silén, Marianne (Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Asiasanat: ajankäyttö, elämäntapa, ihmissuhteet, sosiaaliset verkostot, tietokonepelit, verkkojuttelu, verkkopelit, verkkoyhteisöt, videopelit, yhteisöllisyys

Tutkimuksessa tutkittiin World of Warcraft-kiltapelaajien ajankäyttöä sekä peliyhteisön sosiaalista ulottuvuutta. Tutkimus tehtiin osana pro gradu-tutkielmaa.

Aluksi vastaajilta kysyttiin ajankäytöstä ja heidän tuli arvioida tuntimäärää, jonka he käyttävät aikaansa verkkoyhteisöissä pelattaviin peleihin. Lisäksi kysyttiin, kuinka monena päivänä vastaajat pelaavat viikossa sekä kuinka kauan he ovat pelanneet verkkoroolipelejä ja olleet jäsenenä pelikilloissa.

Lisäksi kysyttiin tärkeimpiä syitä verkkoroolipelien pelaamiselle sekä vastaajan näkemystä muiden pelaajien syistä. Verkkoroolipelien sosiaalisuuden luonnetta selvitettiin pyytämällä vastaajia arvioimaan asteikolla verkkoroolipeliyhteisön sosiaalisuutta ja vertaamaan sitä yhteisöihin, jotka eivät ole pelitodellisuudessa (esim. Pelitodellisuudessa pelaajat ovat omia itsejään avattariensa takana).

Lopuksi vastaajia pyydettiin vertailemaan ryhmäpelaamista yksinpelaamiseen sekä pohtimaan pelaamista osana omaa elämäntyyliä ja yhteiskuntaa (esim. Pelitodellisuus on aineeton, mutta todellinen osa yhteiskuntaa).

Taustamuuttujina ovat ikä ja sukupuoli.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-01-25