Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3107 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016

Tekijät

Tampereen kaupunkiseudun nuorisopalvelut
Mäki, Elina (Lempäälän kunta)

Asiasanat: elintavat, harrastukset, kiusaaminen, nuorisopalvelut, nuorisotoimi, perhe-elämä, perheenjäsenet, päihteet, taloudellinen tila, vapaa-aika

Tutkimuksessa kartoitettiin tietoa yläkouluikäisten nuorten elinympäristöstä, perheestä, kodin ilmapiiristä, hyvinvoinnista, harrastuksista ja kouluun liittyvistä asioista. Tutkimus oli osa "Rajatonta riemua" - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanketta 2013-2016.

Aluksi kysyttiin tietoja perheestä, vanhempien työssä käymisestä sekä perheen taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi tiedusteltiin nuoren näkemystä kodin ilmapiiristä kysymällä esimerkiksi tunteeko nuori olonsa turvalliseksi kotona. Vapaa-ajan viettoa selvitettiin esimerkiksi kysymällä aikaa, jonka nuori arvioi viettävänsä ruudun ääressä sekä valitsemalla viisi paikkaa, joissa vastaaja viettää eniten aikaa koulun ulkopuolella. Edelleen kysyttiin nuoren harrastusmahdollisuuksista ja kyvystä harrastaa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös nuorten mielikuvia nuorille järjestettävästä toiminnasta. Nuorten tuli arvioida erilaisia nuorisotoimintaa koskevia kysymyksiä janan avulla. Nuorten hyvinvointia ja elämäntapoja tiedusteltiin kysymällä nuorten fyysistä jaksamista sekä nuorten kokemaa kiusaamista. Edelleen kysyttiin päihteiden käytöstä ja sosiaalisesta turvaverkostosta. Lopuksi nuorilta tiedusteltiin parannusehdotuksia nuorisotoimintaan.

Taustamuuttujina oli muun muassa asuinkunta, luokka-aste, sukupuoli ja kotikieli.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-01-25