Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3124 Tohtorin tutkinnon vuosina 2012-2013 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2015

Tekijät

Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto

Asiasanat: akateeminen työvoima, jatkokoulutus, tohtorikoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työmarkkinat, työura, yliopistot

Kyselyllä kartoitettiin vuosina 2012 ja 2013 Suomen yliopistoista valmistuneiden tohtoreiden varhaista työuraa.

Aluksi vastaajilta kysyttiin motivaatiotekijöistä, jotka vaikuttivat siihen, että päätti aloittaa jatko-opinnot. Tämän jälkeen vastaajilta tiedusteltiin tohtoriopintojen rahoituksesta, jonka lisäksi tohtorin tutkinnon merkitystä työelämän kannalta kartoitettiin erilaisilla väittämillä. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin työllisyystilannetta kolmella eri ajanhetkellä: puoli vuotta ennen tohtorin tutkinnon suorittamista, puoli vuotta tutkinnon jälkeen ja vastaushetkellä. Tämän jälkeen kysyttiin mahdollisista työttömyysjaksoista ja työllistymistä vaikeuttaneista tekijöistä.

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan nykyisen työorganisaationsa tyyppiä ja omaa tehtävänkuvaa. Lisäksi kysyttiin muita työsuhteeseen liittyviä asioita kuten työssä tarvittavia osaamisalueita, tohtorinkoulutuksen tuomaa hyötyä työelämässä ja bruttopalkkaa. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan jatko-opintojen aikana saamaansa ohjausta ja tyytyväisyyttä tohtorin tutkintoon. Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä mahdollisista kehitysideoista liittyen tohtorikoulutukseen ja työelämäyhteistyöhön.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan yliopisto, ikä valmistuessa luokiteltuna, sukupuoli sekä tohtorin tutkinnon aloitusvuosi ja koulutusala karkeistettuina.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-07-06