Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3146 Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015

Tekijät

Aalto, Anna-Mari (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Muuri, Anu (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Syrjä, Vesa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Asiasanat: krooniset taudit, käyttö, lääkkeet, sairaalat, sairaus, sosiaalipalvelut, terveydentila, terveyskeskukset, terveyspalvelut, tyytyväisyys, työterveyshuolto, vaihto, vammaispalvelut

Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 -kyselytutkimuksessa selvitetään Suomessa asuvien kokemuksia ja näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista. Kyselyllä pyrittiin saamaan tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjistä ja heidän näkemyksistään palveluita koskien.

Vastaajille esitetyt kysymyksen käsittelivät luottamusta sosiaali- ja terveyspalveluihin, vaikutusmahdollisuuksia ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä, sähköisten palvelujen käyttöä, terveyspalvelujen käyttöä, omia tai lapsen hoitoon liittyviä kokemuksia terveyspalveluista sekä omaa terveydentilaa. Lisäksi esitettiin kysymyksiä työterveyshuollosta, viimeisestä lääkärikäynnistä, sosiaalipalveluiden käytöstä sekä pyydettiin mielipiteitä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta ja kustannuksista.

Taustamuuttujia olivat ikä, siviilisääty, talouden koko, työelämään osallistuminen, asuinpaikan tyyppi, asumismuoto, sukupuoli sekä useita aluemuuttujia.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-04-05