Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3152 Energia-asenteet 2015

Tekijät

Energiateollisuus ry (ET)

Asiasanat: asenteet, aurinkoenergia, bioenergia, ekoenergia, energia, kivihiili, maakaasu, sähkömarkkinat, sähköntuotanto, tuulienergia, vesivoima, ydinenergia, ydinvoimalat, öljy

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Kysymyksillä kartoitettiin vastaajien mielipiteitä erilaisista energia-asioita koskevista käsityksistä, kannanotoista, mielipiteistä, uskomuksista, arvostuksista, asenteista ja tiedoista.

Aluksi vastaajalta kysyttiin mielipiteitä eri sähköntuotantomuotojen käytön lisäämisestä tai vähentämisestä ja tiedusteltiin suhtautumista ilmastonmuutokseen. Seuraavaksi vastaajalle esitettiin väittämiä energia-asioista, kuten niiden ympäristöhaitoista ja ydinvoiman vastuullisuudesta. Väittämissä käsiteltiin ensimmäistä kertaa tarkemmin vesivoimaa. Lopuksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan eri tahojen tietolähteiden luotettavuutta keskusteltaessa sähköntuotannosta ja energiapolitiikasta.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, maakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, talouden vuositulot ja poliittinen suuntautuneisuus.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-03-16