Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3153 Energia-asenteet 2016

Tekijät

Energiateollisuus ry (ET)

Asiasanat: asenteet, aurinkoenergia, bioenergia, energia, ilmastonmuutokset, kivihiili, maakaasu, sähköntuotanto, tuulienergia, vesivoima, ydinenergia, öljy

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin.

Aluksi vastaajat asettivat tärkeysjärjestykseen erilaisia energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita. Seuraavaksi vastaajat kertoivat, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää eri energiavaihtoehtojen, kuten ydinvoiman, vesivoiman ja biomassan osalta. Edelleen esitettiin väittämiä, jotka kartoittivat vastaajien käsityksiä energia-asioista. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka luotettavina tietolähteinä eri tahoja pidettiin sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksia, kustannuksia ja riskejä koskevissa asioissa.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäryhmä, asuipaikkatyyppi, maakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, talouden vuositulot ja poliittinen suuntautuneisuus.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-08-02