Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3160 Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016

Tekijät

Huutoniemi, Katri (Suomen Akatemia. Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö)
Mälkki, Anssi (Suomen Akatemia. Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö)
Törnroos, Johanna (Suomen Akatemia. Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö)

Asiasanat: rahoitus, sidosryhmät, tiede, tieteet, tutkijat, tutkimus, vaikuttavuus, vuorovaikutus, yhteiskunta

Tutkimuksella kerättiin tietoa tutkimuksen vuorovaikutuksesta, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta tiedeyhteisön ulkopuolella. Vaikutuksia selvitettiin neljällä tieteenalalla: (1) ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia, (2) historiatieteet, (3) materiaalitiede ja –tekniikka, (4) lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologiat.

Aluksi kartoitettiin tutkimuksen yhteiskunnallisia lähtökohtia, kuten tutkimuksen pääasiallista suorituspaikkaa, tutkimuksen tavoitteita ja päämääriä sekä rahoittajatahoja. Seuraavat kysymykset käsittelivät vaikuttamisen kanavia: kysyttiin miten tutkimuksen tuottama uusi tieto, teknologia, osaaminen tai ymmärrys välittyy tiedeyhteisön ulkopuolelle.

Tämän jälkeen kysyttiin minkälaisten sidosryhmien, organisaatioiden tai toimijoiden kanssa tutkimus on ollut vuorovaikutuksessa sekä millaisessa roolissa nämä toimijat ovat olleet suhteessa tutkimukseen. Haluttiin myös tietää, missä tutkimuksen potentiaaliset vaikutukset ilmenevät.

Taustamuuttujia ovat vastaajan väittelyn jälkeinen kokemus tutkimustyöstä, tieteenala sekä vastaajan rooli tutkimuskentällä.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-01-25