Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3163 Suomalaisten oikeustaju: tuomarit 2016

Tekijät

Kääriäinen, Juha (Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti)

Asiasanat: oikeus, oikeustaju, oikeusturva, rangaistukset, rikoksentekijät, rikollisuus, seuraamukset, tuomarit (oikeus), tuomioistuimet

Tutkimuksessa käräjäoikeustuomareita pyydettiin määräämään erityyppisistä rikoksista vallitsevan oikeuskäytännön mukainen tuomio. Vastaajille kuvailtiin seitsemän erilaista rikostapausta ja kysyttiin, millaisen rangaistuksen he määräisivät kustakin tapauksesta.

Kyselyä varten muodostetut rikostapaukset kuvaavat seuraavan kaltaisia tapahtumia: 1. Väkivalta julkisella paikalla (törkeä pahoinpitely), 2. Sukupuoliyhteys lapsen kanssa (lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö), 3. Sukupuoliyhteys nukkuvan kanssa ja pakottamalla (raiskaus), 4. Väkivalta lähisuhteessa (pahoinpitely), 5. Huumausaineen maahantuonti ja myynti (törkeä huumausainerikos), 6. Verojen vilpillinen välttäminen (törkeä veropetos) ja 7. Auton kuljettaminen päihtyneenä (törkeä rattijuopumus).

Taustamuuttujana aineistossa on vastaajan sukupuoli.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-01-25