Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3168 Kansanedustajien eduskunta-aloitteet valtiopäivillä 1999-2014

Tekijät

Pajala, Antti (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)
Kause, Tomi (Teknillinen korkeakoulu)

Asiasanat: aloitteet, eduskunta-aloitteet, eduskuntaryhmät, eduskuntatyö, kansanedustajat, lakialoitteet, valtiopäivät (istuntokaudet)

Aineisto sisältää eduskunta-aloitteet vuosilta 1999-2014 (neljä täyttä vaalikautta). Aineistossa on tiedot aloitteen ensimmäisestä allekirjoittajasta sekä tiedot siitä, ketkä kansanedustajat ovat aloitteen allekirjoittaneet. Lisäksi aineistossa on aloitteen tyyppi, aloitteen numero, aloitteen tekovuosi, ensimmäisen allekirjoittajan puolue, tieto siitä, onko aloitteella enemmän kuin yksi allekirjoittaja, aloitteen otsikkoteksti, tieto siitä, mihin budjetin kohtaan aloite liittyy sekä aloitteen tekopäivämäärä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, kaksi hanketta (professori emeritus Hannu Nurmi: MOPI- sekä PCRC-hankkeet), sekä Turun yliopisto, valtio-opin oppiaine.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-08-08