Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3187 Kehitysyhteistyötutkimus 2017

Tekijät

Taloustutkimus
Ulkoasiainministeriö

Asiasanat: avustustoiminta, hyvinvointi, kansainvälinen yhteistyö, katastrofiapu, kehitysmaat, kehityspolitiikka, kehitysyhteistyö, kestävä kehitys, köyhyys, määrärahat, pakolaiset

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä kehitysyhteistyöstä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Ulkoasiainministeriön toimeksiannosta. Kysely on jatkoa vuodesta 2002 toteutetuille tutkimuksille.

Kysymykset käsittelivät laajasti kehitysyhteistyötä ja kehityspolitiikkaa. Niillä kartoitettiin mm. kehitysyhteistyön kohdentumista ja tuloksia, kehitysyhteistyön määrärahoja sekä kehitysyhteistyöstä saatavaa tietoa ja omaa osallistumista kehitysyhteistyöhön. Osa kysymyksistä on ollut mukana vuosien ajan samanmuotoisina, jolloin mielipiteiden muutosta voidaan seurata.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, talouden tyyppi, internetin käyttö, työelämään osallistuminen, ammatti, koulutus, siviilisääty, perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema ja koulutus, perheen tuloluokka, asunnon tyyppi sekä aluemuuttujia.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-07-04