Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3192 Suomalaisten demokratiakäsityksiä ja yhteiskunnallisia mielipiteitä 2017

Tekijät

Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
Taloustutkimus Oy

Asiasanat: demokratia, demokratiavaje, EU-kriittisyys, faktantarkistus, hakkerointi, korruptio, maahanmuutto, media, poliittiset asenteet, puolueet, suora demokratia, turvallisuus, turvallisuuspolitiikka, vähemmistöt, äänestäminen

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten mielipiteitä kansanvallasta, yhteiskunnasta ja turvallisuudesta. Mielipidekysely oli osa Demokratian kohtalo -hanketta, jota johti ajatushautomo Magma. Tutkimus koostuu erilaisista vastaajille esitetyistä väittämistä, joihin vastaajat ovat ilmaisseet mielipiteensä asteikon avulla. Kyselyn teemoina olivat turvallisuus, EU-jäsenyys, suhtautuminen monikulttuurisuuteen ja vähemmistöihin sekä luottamus demokratiaan ja perinteiseen mediaan.

Aluksi kyselyssä tiedusteltiin mielipidettä demokratian toimivuudesta ja vaaleista (esim. Suomessa eduskuntavaalien äänestäjillä on aito mahdollisuus vaikuttaa harjoitettavaan politiikkaan). Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin suhtautumista kyberuhkiin, terrorismiin ja Venäjään. Tutkimuksessa selvitettiin ulkopoliittisia asenteita liittyen myös pohjoismaiseen yhteistyöhön ja Euroopan unioniin. Lopuksi kyseltiin monikulttuurisuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä suhtautumisesta maahanmuuttopolitiikkaan.

Taustamuuttujina on muun muassa sukupuoli, ikä, koulutus, äidinkieli ja paikkakuntatyyppi.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-08-09