Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3203 Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot 2016

Tekijät

Tampere Praksis

Asiasanat: huostaanotto, lapsen etu, lapset, lastensuojelu, läheiset, perhe, perhesuhteet, perhetyö, sijaishuolto, sijoitetut lapset, sosiaaliset verkostot, sosiaalityö

Aineistossa on haastateltu erään kunnan sosiaaliasemalta neljä sosiaalityöntekijää, jotka työskentelevät huostaanotettujen sijaishuollossa olevien lasten parissa. Sosiaalityöntekijöitä pyydettiin kuvailemaan 2-3 asiakastapausta ja niiden etenemistä. Näiden pohjalta haastatteluissa pohdittiin sijaishuollossa olevien lasten läheisverkostojen merkitystä. Tapauksia kertyi yhteensä yhdeksän.

Keskeisiä teemoja haastatteluissa olivat muun muassa lapsen läheisverkostot, lastensuojeluprosessin eteneminen, erilaiset läheisverkostoa koskevat tilanteet sekä sosiaalityöntekijän toiminta ja ratkaisut silloin, kun sijoitetun lapsen läheissuhteet ovat olleet säätelyn tarpeessa. Lopuksi, ellei haastattelusta tullut muutoin ilmi, tutkija tiedusteli, mitä haasteita sosiaalityöntekijät näkevät läheisverkoston kanssa työskentelyssä sekä mitä voimavaroja läheisverkosto tuo lapsen elämään.

Taustatietoja ovat haastateltavan sukupuoli ja ammatti sekä haastattelupäivämäärä. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-07-09