Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3216 Eläkebarometri 2017

Tekijät

Kautto, Mikko (Eläketurvakeskus (ETK))
Kuivalainen, Susan (Eläketurvakeskus. Tutkimusosasto (ETK))

Asiasanat: barometrit, eläketurva, eläkkeet, kansaneläkkeet, luottamus, sosiaalivakuutus, takuueläke, toimeentulo, työeläkkeet

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten eläketurvaan ja eläkkeisiin liittyviä käsityksiä sekä eläketurvan tuntemusta ja viestintäkanavia. Kantar TNS Oy on toteuttanut tutkimuksen Eläketurvakeskuksen toimeksiannosta. Kyseessä on sarjan ensimmäinen aineisto.

Tutkimuksessa kysyttiin eläketurvan tuntemisesta, sen kiinnostavuudesta ja sitä koskevan tiedon riittävyydestä. Erikseen pyydettiin arvioimaan erilaisia viestintäkanavia sen mukaan, kuinka hyvinä eläketurvaa koskevan informaation kanavina niitä pidettiin. Lisäksi tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin käsityksiä omista toimeentuloedellytyksistä eläkeaikana ja tiedusteltiin, mitä mieltä he ovat eräistä eläkkeisiin liittyvistä väitteistä.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus sekä työtä, asuinpaikkaa, tuloja, kotitalouden rakennetta ja äänestämistä koskevia tietoja.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-10-18