Tämä on tietoarkiston vanha aineistoluettelo. Sivu poistuu käytöstä siirtymäajan jälkeen.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

FSD3227 Suomalaisten demokratiakäsityksiä ja yhteiskunnallisia mielipiteitä: ruotsinkielinen kysely 2017

Tekijät

Lindell, Marina (Åbo Akademi. Samhällsvetenskaper och ekonomi)
Taloustutkimus Oy

Asiasanat: demokratia, demokratiavaje, EU-kriittisyys, faktantarkistus, hakkerointi, korruptio, maahanmuutto, media, poliittiset asenteet, puolueet, suora demokratia, turvallisuus, turvallisuuspolitiikka, vähemmistöt, äänestäminen

Tutkimuksessa kartoitettiin ruotsinkielisten suomalaisten mielipiteitä kansanvallasta, yhteiskunnasta ja turvallisuudesta. Mielipidekysely oli osa Demokratian kohtalo -hanketta, jota johti ajatushautomo Magma. Tutkimus koostuu erilaisista vastaajille esitetyistä väittämistä, joihin vastaajat ovat ilmaisseet mielipiteensä asteikon avulla. Kyselyn teemoina olivat turvallisuus, EU-jäsenyys, suhtautuminen monikulttuurisuuteen ja vähemmistöihin sekä luottamus demokratiaan ja perinteiseen mediaan.

Aluksi kyselyssä tiedusteltiin mielipidettä demokratian toimivuudesta ja vaaleista. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin suhtautumista kyberuhkiin, terrorismiin ja Venäjään. Tutkimuksessa selvitettiin ulkopoliittisia asenteita liittyen myös pohjoismaiseen yhteistyöhön ja Euroopan unioniin. Lopuksi kyseltiin monikulttuurisuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä suhtautumisesta maahanmuuttopolitiikkaan.

Taustamuuttujina on muun muassa sukupuoli, ikä, koulutus, äidinkieli, maakunta ja paikkakuntatyyppi.

» Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa.

[Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa]

viimeksi päivitetty 2018-10-05