Arkistoidut aineistot sarjoittain

Kansainväliset sarjat

ESS (European Social Survey)

» Sarjakuvaus

EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey)

» Sarjakuvaus

ISSP (International Social Survey Programme)

» Sarjakuvaus

Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus

» Sarjakuvaus

Diakoniabarometrit

» Sarjakuvaus

EVA:n EU-asennetutkimukset

» Sarjakuvaus

EVA:n kansalliset asennetutkimukset

» Sarjakuvaus

Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt

» Sarjakuvaus

Energia-asennetutkimukset 1983-2011

» Sarjakuvaus

Energia-asenteet

» Sarjakuvaus

Gallup Ecclesiastica

» Sarjakuvaus

Hyvinvointitutkimukset

» Sarjakuvaus

Itä-Suomen nuorisopuntarit

» Sarjakuvaus

Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto

» Sarjakuvaus

Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot

» Sarjakuvaus

Kandipalaute

» Sarjakuvaus

Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset

» Sarjakuvaus

Kaupunkipalvelututkimukset

» Sarjakuvaus

Kehitysyhteistyötutkimukset

» Sarjakuvaus

Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely

» Sarjakuvaus

Kirkkomonitorit

» Sarjakuvaus

Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset

» Sarjakuvaus

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset

» Sarjakuvaus

Koulun hyvinvointiprofiili

» Sarjakuvaus

Kulutus ja elämäntapa Suomessa

» Sarjakuvaus

Kunnallisalan ilmapuntarit

» Sarjakuvaus

Kunta-alan työolobarometrit

» Sarjakuvaus

KuntaSuomi 2004

» Sarjakuvaus

Lapsesta aikuiseksi

» Sarjakuvaus

Lapsiuhritutkimukset

» Sarjakuvaus

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus

» Sarjakuvaus

Lasten kuritusväkivalta

» Sarjakuvaus

Lasten mediabarometrit

» Sarjakuvaus

Liikuntatutkimukset

» Sarjakuvaus

Maaseutubarometrit

» Sarjakuvaus

Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002

» Sarjakuvaus

Nuorisobarometrit

» Sarjakuvaus

Nuorisorikollisuuskyselyt

» Sarjakuvaus

Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012

» Sarjakuvaus

Opiskelijatutkimukset

» Sarjakuvaus

Pelastuspalveluasenteet

» Sarjakuvaus

Perhebarometrit

» Sarjakuvaus

Poliisibarometrit

» Sarjakuvaus

Puolueiden ajankohtaistutkimukset

» Sarjakuvaus

Sosiaalibarometrit

» Sarjakuvaus

Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin

» Sarjakuvaus

Suomalainen päihdehoito

» Sarjakuvaus

Suomalaisten alkoholiasenteet

» Sarjakuvaus

Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut

» Sarjakuvaus

Suomalaisten rahapelaaminen

» Sarjakuvaus

Suomenruotsalainen barometri

» Sarjakuvaus

Tampere Praksis -hankkeen aineistot

» Sarjakuvaus

Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyt

» Sarjakuvaus

Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt

» Sarjakuvaus

Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta

» Sarjakuvaus

Tervaskannot-kyselyt

» Sarjakuvaus

Terveyden edistämisen barometrit

» Sarjakuvaus

Tiedebarometrit

» Sarjakuvaus

Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset

» Sarjakuvaus

Työolobarometrit

» Sarjakuvaus

Uskonto ja uskonnollisuus Venäjällä

» Sarjakuvaus

Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava)

» Sarjakuvaus

Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonevastaukset eduskuntavaaleissa

» Sarjakuvaus

Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella

» Sarjakuvaus

Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta

» Sarjakuvaus

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

» Sarjakuvaus

Kansainväliset sarjat

Kotimaiset sarjat

Muut sarjat

viimeksi päivitetty 2018-06-23