Suomi 100 -logo

Tietoarkisto juhlisti 100-vuotiasta Suomea julkaisemalla joka kuun 6. päivä uuden teemasivun, kunnes itsenäisyyspäivän aattona 5.12. julkaistiin Elämää 100-vuotiaassa Suomessa -teemasivu, jolle koottiin vuosina 2016 ja 2017 Suomessa kerättyjä tutkimusaineistoja. Aineistot piirtävät kuvan siitä, millainen Suomi on juuri nyt, ja mitä me suomalaiset eri asioista ajattelemme.

Alkoholi ja päihteet

Uusimmat aineistot | Tutustu näihin | Aineistosarjat | Aineistoja muualla

Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan alkoholin ja päihteiden käytön tutkimukseen. Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat alkoholin ja päihteiden käytön tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Uusimmat aineistot

AineistoTyyppiSaatavuusJulkaistu
FSD3224 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016kvantiD 2018‑03‑12
FSD3181 Päihdetutkimus 2014kvantiD 2017‑12‑14
FSD3107 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016kvantiB 2017‑09‑06
FSD3165 Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelut 2013kvaliB 2017‑08‑25
FSD3057 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2014kvantiA 2017‑07‑18
FSD3056 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2013kvantiA 2017‑07‑18
FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015kvantiA 2016‑11‑08
FSD3085 Nuorisobarometri 2015kvantiB 2016‑02‑01
FSD3068 European Social Survey 2014: Suomen aineistokvantiA 2016‑01‑20
FSD2843 Opiskelijoiden kokemuksia ja mielikuvia juomisesta 2009-2011kvaliC 2015‑06‑29

Tutustu näihin

FSD2587 Juomatapatutkimus 2008
Kysely kartoittaa suomalaisten alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä, kulutettuja määriä, käytön seurauksia ja alkoholiin liittyviä asenteita.

FSD3068 European Social Survey 2014: Suomen aineisto
Aineisto selvittää suomalaisten asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä. Haastateltavien terveydentilaa kartoitettiin kysymyksillä liikunnasta, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä.

FSD1358 Alkoholiongelmat ja -politiikka: ryhmähaastattelut 1995
Haastatteluissa on aluksi esitelty alkoholimainoksia ja sen jälkeen haastateltavat ovat keskustelleet niistä sekä laajemmin juomatapaeroista ja alkoholiongelmista. Haastataltavat ovat myös arvioineet kahta alkoholipoliittista tekstiä ja keskustelleet tulkinnoistaan.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Suomalaisten alkoholiasenteet Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin
Suomalainen päihdehoito Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset

Aineistoja muualla

Alkoholin ja päihteiden käyttöä käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan. Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.

» Kielipankki
» CESSDA
» UKDS
» GESIS
» ICPSR

viimeksi päivitetty 2017-05-05