Maahanmuutto, ulkomaalaiset ja rasismi

Uusimmat aineistot | Tutustu näihin | Aineistosarjat | Aineistoja muualla

Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan maahanmuuton ja rasismin tutkimukseen. Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat maahanmuuton ja rasismin tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Uusimmat aineistot

AineistoTyyppiSaatavuusJulkaistu
FSD3184 Diakoniabarometri 2016kvantiB 2018‑07‑09
FSD3192 Suomalaisten demokratiakäsityksiä ja yhteiskunnallisia mielipiteitä 2017kvantiB 2018‑06‑13
FSD3187 Kehitysyhteistyötutkimus 2017kvantiB 2017‑10‑26
FSD3157 EVAn kansallinen asennetutkimus 2017kvantiB 2017‑04‑05
FSD3133 Kehitysyhteistyötutkimus 2016kvantiB 2017‑03‑20
FSD3136 Nuorisobarometri 2016kvantiB 2017‑03‑17
FSD3149 ISSP 2016: valtion tehtävät V: Suomen aineistokvantiB 2017‑02‑03
FSD3065 Maahanmuuttajaoppaat 2005kvaliC 2016‑08‑23
FSD3093 EVAn kansallinen asennetutkimus 2016kvantiB 2016‑03‑22
FSD3086 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2015kvantiC 2016‑02‑11

Tutustu näihin

FSD2958 Kansalaiskeskustelu maahanmuutosta 2012
Aineisto on kerätty Åbo Akademin järjestämän kansalaiskeskustelun yhteydessä. Tarkoituksena oli tutkia kansalaiskeskusteluun osallistumisen vaikutuksia osallistujien asenteisiin ja käsityksiin erityisesti maahanmuuttoa koskevissa kysymyksissä.

FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007
Tutkimus selvitti suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisten työnhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamiseen. Erikseen kysyttiin kuinka mielellään vastaajat näkisivät virolaisten, venäläisten, puolalaisten, kiinalalaisten ja somalien muuttavan Suomeen.

FSD2564 Ruukkilaisten asennoituminen karjalaisiin ja turvapaikanhakijoihin 1994
Tutkimus kartoittaa pienen kunnan asukkaiden asenteita kunnassaan asuviin erilaisten kulttuurien edustajiin. Ruukki valikoitui tapaustutkimuksen kohteeksi, koska kuntaan oli sijoitettu sotien jälkeen karjalaisevakoita ja vuodesta 1993 se oli vastaanottanut turvapaikanhakijoita.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

ESS (European Social Survey) EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey)
ISSP (International Social Survey Programme) Kehitysyhteistyötutkimukset

Aineistoja muualla

Maahanmuuttoa, ulkomaalaisia ja rasismia käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan. Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.

» Kielipankki
» CESSDA
» UKDS
» GESIS
» ICPSR

viimeksi päivitetty 2017-01-19