Suomi 100 -logo

Tietoarkisto juhlistaa 100-vuotiasta Suomea julkaisemalla joka kuun 6. päivä uuden teemasivun, kunnes itsenäisyyspäivän aattona 5.12. julkaistaan Elämää 100-vuotiaassa Suomessa -teemasivu, jolle kootaan vuosina 2016 ja 2017 Suomessa kerättyjä tutkimusaineistoja. Aineistot piirtävät kuvan siitä, millainen Suomi on juuri nyt, ja mitä me suomalaiset eri asioista ajattelemme.

Opiskelu

Uusimmat aineistot | Tutustu näihin | Aineistosarjat | Aineistoja muualla

Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan opiskelun tutkimukseen. Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat teemasta kiinnostuneille tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Uusimmat aineistot

AineistoTyyppiSaatavuusJulkaistu
FSD3185 Kandipalaute 2016kvantiD 2018‑02‑21
FSD3182 Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminenkvantiB 2018‑01‑16
FSD3173 Tampereen ammattikorkeakoululaisten poliittinen orientaatio 2017kvantiB 2018‑01‑08
FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016kvantiB 2017‑10‑24
FSD3110 Korkeakoulutettujen naisten kokema parisuhdeväkivalta 2015kvantiB 2017‑10‑18
FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015kvantiB 2017‑09‑18
FSD3155 Toimittajaopiskelijatutkimus 2015kvantiB 2017‑09‑05
FSD3127 Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2016kvantiA 2017‑08‑21
FSD3111 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015kvantiB 2017‑08‑16
FSD3099 Lukiolaisten kokemukset taloustiedon kurssista 2012-2013kvantiB 2017‑08‑08

Tutustu näihin

FSD2947 Opiskelijabarometri 2012
Kysely kartoittaa korkeakouluopiskelijoiden opintoihin, tyytyväisyyteen, opiskelumotivaatioon ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.

FSD3074 Amisbarometri 2015
Keskeisinä teemoina kyselyssä ovat nykyiset opinnot, aiemmat opinnot, opintoihin liittyvät kokemukset, toimeentulo ja asuminen, tulevaisuuden suunnitelmat sekä hyvinvointi ja vapaa-aika.

FSD2103 Opiskelijan elämää 2004
Opiskelijoiden kirjoituskilpailuun lähettämissä kirjoituksissa käsitellään muun muassa opiskelupaikan valintaa, opiskelukokemuksia, opintojen vaativuutta ja opiskelumotivaatiota, toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä sekä opiskelijan vapaa-aikaa.

FSD2542 Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010
Aineisto on kerätty kirjoituspyynnöllä, jossa korostettiin subjektiivisen kokemuksen merkitystä sekä yhteiskuntaluokkien ja yliopiston suhdetta. Kirjoituksissa siis pohditaan vastaajien omaa sosiaalista asemaa ja sen merkitystä suhteessa heidän kotitaustaansa.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta Opiskelijatutkimukset
Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Kandipalaute

Aineistoja muualla

Opiskelua käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan. Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.

» Kielipankki
» CESSDA
» UKDS
» GESIS
» ICPSR

viimeksi päivitetty 2017-08-04