Seksuaalisuus ja sukupuoli

Uusimmat aineistot | Tutustu näihin | Aineistosarjat | Aineistoja muualla

Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkimukseen. Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Uusimmat aineistot

AineistoTyyppiSaatavuusJulkaistu
FSD3224 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016kvantiD 2018‑03‑12
FSD3207 Rauman telakalta irtisanottujen metallimiesten haastattelut 2016kvaliB 2018‑03‑05
FSD3180 Sateenkaariperheiden äitien kokemukset parisuhteen päättymisestä 2016kvaliC 2018‑01‑23
FSD3148 WeAll-media-aineisto työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymyksistä 2016kvaliD 2017‑07‑18
FSD3126 Kulttuurityöntekijäin liiton aktiivien haastattelut 2012-2013kvaliD 2017‑06‑01
FSD2999 My Public Living Room -haastattelut 2014kvaliB 2016‑01‑07
FSD2997 Kansanedustajakysely 1995-1996kvantiD 2015‑10‑16
FSD3016 Suomalaisten pornomuistoja 2012kvaliC 2015‑08‑26
FSD3020 Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014kvaliC 2015‑08‑26
FSD3019 Yritysjohtajien ja suorahakukonsulttien haastatteluja 2014-2015kvaliC 2015‑05‑22

Tutustu näihin

FSD2952 Seksuaalisuus osana elämää 1992
Laaja kirjoitusaineisto avaa ikkunan suomalaisten seksuaalielämään ja seksiä koskeviin asenteisiin 1900-luvun Suomessa. Kirjoituksissa suomalaiset kertovat vapaamuotoisesti seksuaalisuuteen ja sukupuolielämään liittyvistä merkityksellisistä kokemuksistaan elämän varrelta.

FSD3020 Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014
Aineisto on kirjoitusaineisto, jossa suomalaiset (N=131) kertovat omakohtaisia kokemuksia siitä, millaista on elää nuoruutta seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvana Suomessa, ja millaista se on ollut ennen.

FSD2820 ISSP 2012: perhe, työ ja sukupuoliroolit IV: Suomen aineisto
Kyselyssä tiedustellaan suomalaisten mielipiteitä työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta sekä naisten ja miesten rooleista. Kysymykset koskevat muun muassa kotitöiden jakamista, hoivaamisvastuuta, perhevapaita, naisten työssäkäyntiä ja samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuutta vanhemmuuteen.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

ISSP (International Social Survey Programme) EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) Nuorisobarometrit
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset Perhebarometrit

Aineistoja muualla

Seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkimuksen -teemoja käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan. Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.

» Kielipankki
» CESSDA
» UKDS
» GESIS
» ICPSR

viimeksi päivitetty 2017-02-24