Terveys

Uusimmat aineistot | Tutustu näihin | Aineistosarjat | Aineistoja muualla

Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan terveystutkimukseen. Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat terveyden tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Uusimmat aineistot

AineistoTyyppiSaatavuusJulkaistu
FSD3217 European Social Survey 2016: Suomen aineistokvantiA 2018‑02‑14
FSD3075 Suomalaisten kokemuksia sisäilmaongelmista 2014kvaliC 2018‑01‑02
FSD3181 Päihdetutkimus 2014kvantiD 2017‑12‑14
FSD3187 Kehitysyhteistyötutkimus 2017kvantiB 2017‑10‑26
FSD3043 Sosiaalibarometri 2015kvantiC 2017‑09‑29
FSD3042 Sosiaalibarometri 2014kvantiC 2017‑09‑29
FSD2850 Sosiaalibarometri 2013kvantiC 2017‑09‑27
FSD3107 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016kvantiB 2017‑09‑06
FSD3132 Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016kvantiB 2017‑09‑06
FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012kvantiB 2017‑08‑02

Tutustu näihin

FSD2568 Minun hyvinvointini -kirjoituskilpailu 2010
Aineisto koostuu Minun hyvinvointini -kirjoituskilpailuun osallistuneista teksteistä. Terveys nousee kilpailutöissä voimakkaasti esiin yhtenä keskeisenä hyvinvoinnin lähteenä.

FSD2460 Kuntapäättäjien näkemykset kilpailuttamisesta 2008
Tutkimus tarkasteli kuntapäättäjien näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisesta kymmenessä Suomen kunnassa.

FSD2587 Juomatapatutkimus 2008
Tutkimus kartoitti suomalaisten alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä, kulutettuja määriä, käytön seurauksia ja alkoholiin liittyviä asenteita.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

ESS (European Social Survey) EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) ISSP (International Social Survey Programme)
Terveyden edistämisen barometrit Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset
Koulun hyvinvointiprofiili Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyt Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012

Aineistoja muualla

Terveyttä käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan. Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.

» Kielipankki
» CESSDA
» UKDS
» GESIS
» ICPSR

viimeksi päivitetty 2017-01-19