Työelämän tutkimus

Uusimmat aineistot | Tutustu näihin | Aineistosarjat | Aineistoja muualla

Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan työelämäaiheen tutkimukseen. Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat työelämän tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Uusimmat aineistot

AineistoTyyppiSaatavuusJulkaistu
FSD3145 Elämäntapayrittäjyys 2011-2014kvaliB 2018‑01‑17
FSD3182 Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminenkvantiB 2018‑01‑16
FSD3173 Tampereen ammattikorkeakoululaisten poliittinen orientaatio 2017kvantiB 2018‑01‑08
FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016kvantiB 2017‑10‑24
FSD3043 Sosiaalibarometri 2015kvantiC 2017‑09‑29
FSD3042 Sosiaalibarometri 2014kvantiC 2017‑09‑29
FSD2850 Sosiaalibarometri 2013kvantiC 2017‑09‑27
FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015kvantiB 2017‑09‑18
FSD3155 Toimittajaopiskelijatutkimus 2015kvantiB 2017‑09‑05
FSD3166 Suomalaisen työn tulevaisuus -kirjoituskilpailu 2016-2017kvaliA 2017‑08‑21

Tutustu näihin

FSD2954 Työelämän käytännöt 2012: työntekijät
Työelämän käytännöt 2012 -tutkimus on kansainvälisen MEADOW-konseptin mukainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on koota kattavaa tietoa yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnasta. Työntekijöille suunnatussa kyselyssä tutkimusaiheina ovat työpaikan ominaisuudet, muutokset ja niiden hyödyllisyys, työntekijän oma työnkuva, toimintamahdollisuudet, suhteet työyhteisöön ja hyvinvointi.

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat: aineistot 1983-1991
Vuoden 1983 perusselvityksen keskeisenä tavoitteena oli kartoittaa sitä, miten yleisesti tytöt ja pojat suunnittelivat toisen sukupuolen perinteisiä ammatteja ja mitkä kehitykselliset ja rakenteelliset tekijät ammatinvalintaa selittivät. Vuosien 1987 ja 1991 seurantakyselyissä kartoitettiin nuorten tekemisiä vuoden 1984 jälkeen.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Työolobarometrit ISSP (International Social Survey Programme) Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto
Kunta-alan työolobarometrit Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta

Aineistoja muualla

Työelämäteemaa käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan. Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.

» Kielipankki
» CESSDA
» UKDS
» GESIS
» ICPSR

viimeksi päivitetty 2017-02-06