Työelämän tutkimus

Uusimmat aineistot | Tutustu näihin | Aineistosarjat | Aineistoja muualla

Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan työelämäaiheen tutkimukseen. Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat työelämän tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Uusimmat aineistot

AineistoTyyppiSaatavuusJulkaistu
FSD3275 Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: henkilökuntakvantiB 2018‑06‑19
FSD3060 Tampereen yliopistossa vuosina 2010-2011 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminenkvantiB 2018‑06‑06
FSD3261 Rahapelikysely 2016kvantiB 2018‑06‑06
FSD3218 Nuoret estradille: Valokuvaustyöpaja nuorisokahvilassa 2015kvaliB 2018‑05‑14
FSD3167 Ammatillisten opettajien näkemyksiä osaamisperusteisesta koulutuksesta 2017kvantiB 2018‑04‑23
FSD3220 Työolobarometri 2016kvantiB 2018‑04‑03
FSD3084 Jatko-opiskelijoiden työ ja asema yliopistoissa 2015kvantiC 2018‑03‑12
FSD3224 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016kvantiD 2018‑03‑12
FSD3207 Rauman telakalta irtisanottujen metallimiesten haastattelut 2016kvaliB 2018‑03‑05
FSD3239 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2017kvantiB 2018‑03‑02

Tutustu näihin

FSD2954 Työelämän käytännöt 2012: työntekijät
Työelämän käytännöt 2012 -tutkimus on kansainvälisen MEADOW-konseptin mukainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on koota kattavaa tietoa yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnasta. Työntekijöille suunnatussa kyselyssä tutkimusaiheina ovat työpaikan ominaisuudet, muutokset ja niiden hyödyllisyys, työntekijän oma työnkuva, toimintamahdollisuudet, suhteet työyhteisöön ja hyvinvointi.

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat: aineistot 1983-1991
Vuoden 1983 perusselvityksen keskeisenä tavoitteena oli kartoittaa sitä, miten yleisesti tytöt ja pojat suunnittelivat toisen sukupuolen perinteisiä ammatteja ja mitkä kehitykselliset ja rakenteelliset tekijät ammatinvalintaa selittivät. Vuosien 1987 ja 1991 seurantakyselyissä kartoitettiin nuorten tekemisiä vuoden 1984 jälkeen.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Työolobarometrit ISSP (International Social Survey Programme) Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto
Kunta-alan työolobarometrit Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta

Aineistoja muualla

Työelämäteemaa käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan. Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.

» Kielipankki
» CESSDA
» UKDS
» GESIS
» ICPSR

viimeksi päivitetty 2017-02-06