Uskonto ja uskonnollisuus

Teemasivuja ei päivitetä toistaiseksi.

kansainväliset vertailuaineistot | Kirkon tutkimuskeskuksen aineistot | yksittäiset aineistot | omat haut | muita tiedonlähteitä

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on arkistoitu joitakin yksinomaan uskontoa, uskonnollista käyttäytymistä ja uskonnollisuutta koskevia tutkimusaineistoja. Lisäksi monet aineistot sisältävät yksittäisiä aiheeseen liittyviä muuttujia. Tälle teemasivulle on koottu esimerkkejä arkistoiduista aineistoista.

FSD toimittaa aineistoja maksutta tutkimus- ja opetuskäyttöön. Lisätietoja aineistojen tilaamisesta. Sivun loppuun on kerätty myös linkkejä muihin uskonnon, uskonnollisuuden ja uskonnollisen käyttäytymisen tutkimuksen tiedonlähteisiin.

Kansainväliset vertailuaineistot

  • Eurobarometrit ovat EU:n jäsenmaissa kerättyjä aineistoja, jotka mahdollistavat vastausten maakohtaisen vertailun. Eurobarometreissä on vastaajilta kysytty toistuvasti muun muassa kokevatko he itsensä uskonnollisiksi, kuinka tärkeää uskonto on ja kuinka usein he käyvät kirkossa (ks. EB Trends).
  • World Values Survey (WVS) -sarjan aineistot kartoittavat uskonnollista käyttäytymistä, uskomuksia sekä uskonnollisiin yhteisöihin kuulumista lähes 100 eri maailman maassa.
  • International Social Survey Programme (ISSP) kokoaa tietoja eri maanosien maiden kansalaisten toiminnasta ja yhteiskunnallisista mielipiteistä. Uskonto on ollut teemana vuosina 1991, 1998 ja 2008, jolloin kyselyissä on kartoitettu esimerkiksi uskonnon ja politiikan sekä uskonnon ja tieteen suhdetta, uskonnon ja kirkon vaikutusvaltaa, vastaajan omaa uskonnollisuutta, elämän tarkoitusta, uskonnollisia kokemuksia, vanhempien ja puolison uskonnollisuutta, moraalia, uskomista henkiparantamiseen ja ennusmerkkeihin, jumalakuvaa ja ihmisen ja maailman pahuutta/hyvyyttä.
  • European Social Survey (ESS) kerää joka toinen vuosi vertailukelpoista aineistoa yli 20 Euroopan maasta. Toistuvassa ydinmoduulissa kysytään muun muassa uskonnollisuudesta, kansallisesta identiteetistä, poliittisesta osallistumisesta, arvoista ja luottamuksesta instituutioihin.

Kirkon tutkimuskeskuksen aineistot

Tietoarkistoon on tallennettu useita Kirkon tutkimuskeskuksen keräämiä kyselyaineistoja, joista tässä esitellään osa.

  • Uskonto ja uskonnollisuus Venäjällä -aineistot sisältävät tietoa venäläisten käsityksistä uskonnosta, moraalista ja arvoista 1990-luvulta alkaen.
  • Kirkkomonitorit kartoittavat mielipiteitä paranormaaleista ilmiöistä, henkisyydestä ja seurakuntien eri toimintamuotojen tärkeydestä. Aineistoja on arkistoitu vuosilta 2004, 2002 ja 1999.
  • FSD2710 Gallup Ecclesiastica 2007 sisältää kysymyksiä esimerkiksi evankelis-luterilaisesta kirkosta, kirkkoon kuulumisen syistä, osallistumisesta seurakunnalliseen elämään, uskosta ja naispappeudesta. Ecclesiastica-ainestot on kerätty myös vuosina 2003, 1999 ja 1995.
  • FSD2030 Suhtautuminen naispappeihin 2000 kertoo, mitä mieltä suomalaiset olivat vuonna 2000 naisista pappeina tai piispoina.
  • FSD1127 Rukoilututkimus 1998 selvittää nimensä mukaan suomalaisten rukoilukäyttäytymistä ja rukoiluun liittyviä uskomuksia.
  • FSD1126 Pelot ja uhkakuvat 1999 keskittyy vuosituhannen vaihteen herättämiin pelkoihin.

Yksittäiset aineistot

Omat haut aineistoluettelosta

Tälle sivulle on koottu vain pieni näyte tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaakin hakea tietoarkiston aineistoluettelosta myös itse. Ks. hakuohjeet.

» perushaku

Muita tiedonlähteitä

viimeksi päivitetty 2015-04-30