Vaalit

Uusimmat aineistot | Tutustu näihin | Aineistosarjat | Aineistoja muualla

Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan vaalien tutkimukseen. Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat vaaliaiheen tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Uusimmat aineistot

AineistoTyyppiSaatavuusJulkaistu
FSD3192 Suomalaisten demokratiakäsityksiä ja yhteiskunnallisia mielipiteitä 2017kvantiB 2018‑06‑13
FSD3168 Kansanedustajien eduskunta-aloitteet valtiopäivillä 1999-2014kvantiB 2018‑04‑11
FSD2556 Eduskuntavaalitutkimukset 2003-2015: yhdistetty aineistokvantiB 2017‑12‑20
FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseenkvantiC 2017‑01‑24
FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseenkvantiC 2017‑01‑12
FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015kvantiB 2016‑09‑01
FSD2925 Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet 2009kvantiA 2016‑06‑21
FSD3018 Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseenkvantiC 2016‑02‑24
FSD3004 Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseenkvantiC 2016‑01‑08
FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseenkvantiC 2016‑01‑08

Tutustu näihin

FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015
Eduskuntavaalitutkimus 2015 kartoittaa suomalaisten poliittista osallistumista, poliittisia asenteita, puolueiden kannatusta, ehdokas- ja puoluevalintoja sekä äänestysaktiivisuutta. Vaalitutkijoiden kokoama aineisto sisältää kysymyksiä myös kansalaisaloitteesta, Suomen tulevaisuuden näkymistä ja vaikuttamisen erilaisista tavoista.

Kansanedustajakysely 1995-1996
Suomen kansanedustajakysely -aineisto on kerätty osana Nordleg-projektia, jossa kohdejoukkona olivat pohjoismaisten parlamenttien kansanedustajat. Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten kansanedustajien aktiivisuutta, mielipiteitä ja käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta, politiikasta sekä Euroopan unionin ja muiden poliittisten vaikuttajien vaikutusvallasta Suomessa.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset Puolueiden ajankohtaistutkimukset Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava)
ESS (European Social Survey) EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) ISSP (International Social Survey Programme)

Aineistoja muualla

Vaaliteemaa käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan. Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.

» Kielipankki
» CESSDA
» UKDS
» GESIS
» ICPSR

viimeksi päivitetty 2017-01-09