Vanhuus ja vanheneminen

Uusimmat aineistot | Tutustu näihin | Aineistosarjat | Aineistoja muualla

Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan ikääntymisen ja vanhuuden tutkimukseen. Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat ikääntymistutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Uusimmat aineistot

AineistoTyyppiSaatavuusJulkaistu
FSD3138 Kuolema, menetys ja muisto 2014kvaliC 2017‑02‑13
FSD2941 Diakoniabarometri 2013kvantiB 2016‑09‑23
FSD2988 Diakoniabarometri 2011kvantiB 2016‑09‑23
FSD3011 Tervaskannot-kysely 2007kvantiD 2016‑09‑05
FSD3008 Tervaskannot-kysely 1998kvantiD 2016‑09‑05
FSD3007 Tervaskannot-kysely 1996kvantiD 2016‑09‑05
FSD3006 Tervaskannot-kysely 1995kvantiD 2016‑09‑05
FSD3012 Tervaskannot-kysely 2010kvantiD 2016‑09‑05
FSD3009 Tervaskannot-kysely 2001kvantiD 2016‑09‑05
FSD3010 Tervaskannot-kysely 2003kvantiD 2016‑09‑05

Tutustu näihin

FSD3038 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013: ikääntyneiden käyntihaastattelut
Käyntihaastatteluissa kartoitettiin 80 vuotta täyttäneiden hyvinvointia kysymyksillä, joiden teemat käsittelivät asumista ja taloudellista hyvinvointia, terveyttä, elintapoja ja terveyspalvelujen käyttöä, avun ja palveluiden tarvetta ja saamista, läheisavun antamista, sosiaalisia suhteita ja osallistumista, elämänlaatua sekä asenteita.

FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011
Tutkimuksessa kartoitoitettiin ikäihmisten teknologiaa koskevia näkemyksiä ja kokemuksia sekä sitä, minkälainen teknologia ikääntyneitä kiinnostaa.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Tervaskannot-kyselyt Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut ESS (European Social Survey)
KuntaSuomi 2004 ISSP (International Social Survey Programme)

Aineistoja muualla

Ikääntymistä ja vanhuutta käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan. Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.

» Kielipankki
» CESSDA
» UKDS
» GESIS
» ICPSR

viimeksi päivitetty 2017-02-06