Aineistokuvailut yhteisluetteloissa

Tietoarkiston oman aineistoluettelon ohella aineistojen kuvailutiedot ovat myös avoimissa kansallisissa Etsin-metadatakatalogissa ja Finna-hakupalvelussa sekä kansainvälisessä Clarivative Analyticsin Data Citation Index -viitetietokannassa. Jatkossa aineistojen kuvailutiedot tulevat olemaan myös CESSDA ERICin palveluntuottajien yhteisluettelossa.

Etsin-logo
Etsin on tutkimuksen tietoaineistojen hakupalvelu joko kokoaa tutkimusaineistojen metadataa ulkopuolisista lähteistä ja tarjoaa käyttöliittymän metadatan lisäämiseen suoraan Etsimeen. Varsinaista tutkimusdataa ei tallenneta, vaan se säilytetään muissa arkistoissa tai tallennuspalveluissa. Etsimen sisältämien metatietojen avulla data on kuitenkin helposti löydettävissä. Opetus- ja kulttuuriministeriön Etsin-palvelun tuottaa CSC - tieteen tietotekniikan keskus.

Finna-logo
Finna kokoaa yhteen Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot, joten esimerkiksi kiinnostavan tutkimusartikkelin löytänyt käyttäjä voi löytää samasta paikasta myös tutkimuksessa käytetyn aineiston tiedot ja saada aineiston viivytyksettä käyttöönsä tietoarkiston Aila-palvelusta. Samoin yhdellä tutkimusaihetta koskevalla haulla voi saada tulokseksi relevantteja primääriaineistoja, kuten valokuvia, asiakirja-aineistoa ja nyt myös tutkimusdatoja.

Metatiedot siirretään Finnaan käyttäen OAI-PMH-protokollaa. Siirtoa varten tietoarkistossa on toteutettu oma ohjelmisto: kuvailujen haravointirajapinta, Kuha. Rajapinnan käyttöä ei ole rajoitettu Finnan käyttöön, vaan kuka tahansa voi haravoida kuvailutiedot omaa palveluaan varten.

DCI-logo
Clarivate Analyticsin Data Citation Index -viitetietokanta (DCI) sisältää Tietoarkiston aineistokuvailut. Data Citation Index on osa maksullista useista viitetietokannoista koostuvaa Web of Science -palvelua. Palvelu mahdollistaa muun muassa tutkimusdatan ja julkaisujen yhteyksien tarkastelemisen.

Koneluettavat metadatakuvaukset

Tietoarkisto tarjoaa arkistoon talletettujen aineistojen metatietokuvailut koneluettavassa muodossa avoimesti saataville kahdella tavalla.

DDI-XML

Tietoarkiston DDI 2.0 -muotoiset metadatakuvailut ovat saatavilla XML-tiedostoina Ailassa kunkin aineistokuvauksen yhteydessä, sekä kokoomatiedostona. Kuvailut ovat vapaasti käytettävissä CC BY 4.0 -lisenssillä. Lisätiedot ja linkit kokoomatiedostoihin ovat DDI 2.0 -aineistokuvailut -sivulla.

OAI-PMH (EAD, DC)

Tietoarkiston OAI-PMH-rajapinta Kuha on tavoitettavissa osoitteessa http://services.fsd.uta.fi/oai. Tätä kautta haravoidaan tällä hetkellä tiedot Finnaan, mutta rajapinta on avoimesti käytettävissä myös muille CC0-lisenssillä. Aineistokuvailut ovat saatavissa rajapinnan kautta suomenkielisinä EAD-formaatissa ja suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi OAI Dublin Core -formaatissa. Kuha generoi nämä formaatit tietoarkiston DDI-muotoisista kuvailuista. Itse Kuha-ohjelmisto on saatavilla Githubissa.

viimeksi päivitetty 2017-06-21