ICPSR:n palvelut tutkijoille ja opiskelijoille

ICPSR-logoICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) on Michiganin yliopiston yhteydessä Ann Arborissa toimiva suuri yhteiskuntatieteellinen data-arkisto, jonka varannossa on tutkimusdataa kaikkialta maailmasta. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on ICPSR:n jäsen, ja ICPSR:n datat ja palvelut ovat suomalaisten yliopistojen tutkijoiden ja opiskelijoiden käytettävissä.

Tutkimusaineistot

ICPSR:n aineistovarannossa on tuhansia kvantitatiivisia kysely- ja haastatteluaineistoja ja jonkin verran myös kvalitatiivisia tekstiaineistoja. Pääpaino on yhdysvaltalaisessa datassa ja kansainvälisissä vertailuaineistoissa. Aineistot ovat saatavilla ICPSR:n verkkopalvelusta esimerkiksi SPSS- ja/tai SAS-tiedostoina. Aineistojen tilaaminen ja käyttö on maksutonta.

» Haku kaikista ICPSR:n aineistoista.

ICPSR:n aineistot ovat nykyisin saatavissa esimerkiksi ICPSR Direct (MyData) -verkkopalvelusta. Suomalaisten yliopistojen opiskelijat ja tutkijat voivat ladata tutkimusaineistot palvelusta suoraan omalle koneelleen. Ensimmäinen kirjautuminen palveluun on tehtävä yliopiston tietokoneelta. Kirjautumisen yhteydessä luodaan oma MyData-käyttäjätunnus.

Kesäkurssit kvantitiivisista menetelmistä

Ann Arborissa kesä-elokuussa järjestettävä ICPSR Summer Program perehdyttää kvantitatiivisen tutkimuksen saloihin teoreettisesti ja käytännöllisesti eri yhteiskuntatieteiden osa-alueilla. Kurssit ovat maksullisia ja ne sopivat esimerkiksi jatko-opiskelijoille. » Lisätiedot.

Koulutusmateriaalit

ICPSR tarjoaa runsaasti koulutusmateriaalia. Esimerkiksi Supplementary Empirical Teaching Units in Political Science -sivusto opastaa äänestyskäyttäytymisen analysointiin Yhdysvaltojen kansallisen vaalitutkimuksen avulla ja Investigating Community and Social Capital -sivusto tutustuttaa sosiaalisen pääoman käsitteeseen ja kvantitatiivisiin aineistoihin ja menetelmiin.

Opiskelijoille kilpailuja ja kesätöitä

ICPSR järjestää perustutkinto-opiskelijoille kilpailuja parhaasta lopputyöstä. Kilpailujen tavoitteina on tuoda esiin parhaat ICPSR:n aineistoja hyödyntäneet tutkielmat ja rohkaista opiskelijoita tutustumaan kvantitatiivisiin menetelmiin.

Opiskelijat voivat myös hakea kesätöitä ICPSR:stä. ICPSR Summer Undergraduate Internship Program tarjoaa kymmenen viikon pestin, stipendin, majoituksen, ylläpidon ja mahdollisuuden osallistua kesäkursseille. Hakuaika päättyy yleensä tammikuussa.

Lisätiedot

Lisätietoja ICPSR:n aineistoista ja palveluista antavat Mari Kleemola ja Helena Laaksonen tai asiakaspalvelu.fsd at uta.fi.

viimeksi päivitetty 2014-10-22