Julkaistu 5.10.2016

Kuvailutietohanke edistää kansallisten tietoaineistojen tehokasta käyttöä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus ja Tietoarkisto lähtevät yhdessä kehittämään kansallisten tietoaineistojen kuvauksia.

–Tietoaineistojen yhdenmukainen kuvaaminen ja kuvailutietojen julkaisu parantavat aineistojen löydettävyyttä ja käytettävyyttä, korostaa projektipäällikkö Arto Vuori.

THL:llä ja Tilastokeskuksella on hallussaan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä tilastointia ja tutkimusta varten kerättyjä tietoaineistoja. Laitokset edistävät aineistojen hyödynnettävyyttä kuvailemalla aineistoja ja julkaisemalla kuvailutietoja yhteistyössä Tietoarkiston kanssa.

Aineistojen kuvauksia julkaistaan jatkossa THL:n ja Tilastokeskuksen sivuilla

Yhteistyötä tehdään syksyllä käynnistyneessä "Digitaalisten tietoaineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä" -hankkeessa. Hankkeessa laitokset kehittävät yhteistyössä tilasto- ja tutkimusaineistojen muuttujatasoisia kuvauksia ja perustavat yhteisen kansallisen aineistoluettelon. Luettelossa julkaistaan aineistojen kuvaustiedot julkisesti verkossa.

Tietoaineistojen kuvausten julkaisu tekee suomalaiset aineistot tunnetuiksi, helpottaa niiden käytön suunnittelua ja aineistojen analyysiä. Standardoidut aineistokuvaukset edellyttävät aineistot tuntevien asiantuntijoiden taustatyötä sekä uudenlaista organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä.

”Digitaalisten tietoaineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä” -hanke on osa Sitran Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattori -hankekokonaisuutta ja kestää joulukuuhun 2017 asti.

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Arto Vuori, THL, arto.vuori@thl.fi, puh. 029 524 7035
  • Yliaktuaari Mikko Saloila, Tilastokeskus, mikko.saloila@tilastokeskus.fi, puh. 029 551 3673
  • Kehittämispäällikkö Mari Kleemola, Tietoarkisto

Aiheesta lisää:

viimeksi päivitetty 2016-10-05