Tietoarkisto organisaationa

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Yksikkö toimii Tampereen yliopiston yhteydessä.

Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä. Toimintamme perusta on asiantunteva, nopea, tasapuolinen ja maksuton palvelu.

Tehtävät

Tietoarkiston perustehtäviä ovat:

 • tutkimusaineistojen hankkiminen arkistoitavaksi
 • arkistoitavien aineistojen tarkistaminen ja kuvailu
 • aineistojen pitkäaikaissäilyttäminen käyttökuntoisina
 • aineistojen käyttöehdoista sopiminen
 • aineistojen toimittaminen jatkokäyttöön
 • aineistoihin liittyvä tietopalvelu
 • aineistojen jatkokäytön edistäminen
 • aineistonkeruun ja jatkokäytön hyvien käytäntöjen tukeminen
 • menetelmäopetuksen tukeminen
 • arkiston toiminnasta ja alan tapahtumista tiedottaminen
 • data-arkistojen kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen

Perustehtäviensä ohella tietoarkisto:

 • osallistuu tutkimusaineistojen prosessoinnin kotimaisten ja kansainvälisten käytäntöjen kehitystyöhön
 • organisoi alaansa liittyvää tutkimusta ja opetusta
 • harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
 • liittää tehtäviinsä tarkoituksenmukaisiksi katsottuja muita toimintoja.

Toimintaperiaatteet

» Lue lisää

Jäsenyydet

Tietoarkisto on jäsen useissa alansa keskeisissä kansainvälisissä organisaatioissa.

» Lue lisää

Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto

Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto myönnetään henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt tietoarkiston toimintaedellytyksiä, toimintaa ja tavoitteita suomalaisessa tiedeyhteisössä.

» Lue lisää palkinnosta ja palkituista.

Asiakirjat

Asiakirjasivulle on koottu tietoarkiston keskeiset asiakirjat, kuten vuosikertomukset, strategiasuunnitelmat, kokousten asialistat ja arkistonmuodostussuunnitelmat.

» Lue lisää

Töihin tietoarkistoon

» Lisätietoja tehtävistä tietoarkistossa

Yhteystiedot

» Tietoarkiston yhteystiedot ja henkilökunta

viimeksi päivitetty 2014-08-13