Tietoarkisto organisaationa

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Yksikkö toimii Tampereen yliopiston yhteydessä.

Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä ja toteuttaa vastuullisesti FAIR-periaatteita. FAIR tarkoittaa, että palvelut ja aineistot ovat helposti löydettäviä, saavutettavia, yhteentoimivia ja jatkokäytettäviä. Toiminnan perusta on asiantunteva, nopea, tasapuolinen ja maksuton palvelu.

Tietoarkistolla on CoreTrustSeal (CTS) -sertifikaatti, joka voidaan myöntää organisaatiolle, joka säilyttää sähköisiä aineistoja luotettavasti ja joka mahdollistaa aineistojen jatkokäytön.

Tehtävät

Tietoarkiston perustehtäviä ovat:

 • tutkimusaineistojen hankkiminen arkistoitavaksi
 • arkistoitavien aineistojen tarkistaminen ja kuvailu
 • aineistojen pitkäaikaissäilyttäminen käyttökuntoisina
 • aineistojen käyttöehdoista sopiminen
 • aineistojen toimittaminen jatkokäyttöön
 • aineistoihin liittyvä tietopalvelu
 • aineistojen jatkokäytön edistäminen
 • aineistonkeruun ja jatkokäytön hyvien käytäntöjen tukeminen
 • menetelmäopetuksen tukeminen
 • arkiston toiminnasta ja alan tapahtumista tiedottaminen
 • data-arkistojen kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen

Perustehtäviensä ohella Tietoarkisto:

 • osallistuu tutkimusaineistojen prosessoinnin kotimaisten ja kansainvälisten käytäntöjen kehitystyöhön
 • organisoi alaansa liittyvää tutkimusta ja opetusta
 • harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
 • liittää tehtäviinsä tarkoituksenmukaisiksi katsottuja muita toimintoja.

Opas- ja esitemateriaalimme kertovat Tietoarkiston toiminnasta tarkemmin.

» Lue lisää

Toimintaperiaatteet

» Lue lisää

Jäsenyydet

Tietoarkisto on jäsen useissa alansa keskeisissä kansainvälisissä organisaatioissa.

» Lue lisää

Tietoarkiston myöntämät palkinnot

Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto myönnetään henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt tietoarkiston toimintaedellytyksiä, toimintaa ja tavoitteita suomalaisessa tiedeyhteisössä. Aineistopalkinto myönnetään huomionosoituksena henkilölle, tutkimusryhmälle tai organisaatiolle, joka on osoittanut esimerkillistä aineistonhallintaa ja tutkimusaineiston koko elinkaaren huomioimista aineistonkeruun suunnittelussa sekä aineiston keräämisessä, organisoinnissa ja arkistoinnissa.

» Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto ja palkitut
» Aineistopalkinto ja palkitut

Asiakirjat

Asiakirjasivulle on koottu tietoarkiston keskeiset asiakirjat, kuten vuosikertomukset, strategiasuunnitelmat, kokousten asialistat ja arkistonmuodostussuunnitelmat.

» Lue lisää

Töihin tietoarkistoon

» Lisätietoja tehtävistä tietoarkistossa

Yhteystiedot

» Tietoarkiston yhteystiedot ja henkilökunta

viimeksi päivitetty 2017-08-24