Asiakirjat

Arkistonmuodostussuunnitelma

Arkistonmuodostussuunnitelmassa (AMS) käsitellään tietoarkiston asiakirjalliset tietovarannot ja toimenpiteet. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa aineistopalvelun työprosessi, seulontaperiaatteet ja tietoturva- ja tietosuojakäytännöt. Suunnitelman liitteinä on tietojärjestelmä- ja tietosuojaselosteet.

» Arkistonmuodostussuunnitelma
» Aineistopalvelussa syntyvät asiakirjat ja asiakirjasarjat (AMS liite 1)
» Tietosuojaseloste (AMS liite 2)
» Tietojärjestelmäseloste (Aila) (AMS liite 3)
» Tietojärjestelmäseloste (Tiipii) (AMS liite 4)
» Arkistoluettelo (AMS liite 5) (pdf)
» Formaattitaulukko

Tietotilinpäätökset

» Tietotilinpäätös 2017 (pdf-tiedosto)
» Tietotilinpäätös 2016 (pdf-tiedosto)

Laadunvarmistusasiakirjat

» Laatu, arviointi ja kehittäminen Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa

Lausunnot

» Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (2018)

Strategiasuunnitelmat

» Strategiasuunnitelma 2017–2020 (pdf-tiedosto)
» Strategiasuunnitelma 2013–2016 (pdf-tiedosto)
» Strategiasuunnitelma 2010–2012 (pdf-tiedosto)
» Strategiasuunnitelma 2007–2009 (pdf-tiedosto)
» Strategiasuunnitelma 2004–2006 (pdf-tiedosto)
» Strategiasuunnitelma 2001–2003 (pdf-tiedosto)

Toiminta- ja vuosikertomukset

» Vuosikertomus 2017 (pdf-tiedosto)
» Vuosikertomus 2016 (pdf-tiedosto)
» Vuosikertomus 2015 (pdf-tiedosto)
» Vuosikertomus 2014 (pdf-tiedosto)
» Vuosikertomus 2013 (pdf-tiedosto)
» Vuosikertomus 2012 (pdf-tiedosto)
» Vuosikertomus 2011 (pdf-tiedosto)
» Vuosikertomus 2010 (pdf-tiedosto)
» Vuosikertomus 2009 (pdf-tiedosto)
» 10-vuotisvuosikertomus 1999-2008 (pdf-tiedosto)
» Vuosikertomus 2008 (pdf-tiedosto)
» Vuosikertomus 2007 (pdf-tiedosto)
» Vuosikertomus 2006 (pdf-tiedosto)
» Vuosikertomus 2005 (pdf-tiedosto)
» Vuosikertomus 2004 (pdf-tiedosto)
» Toimintakertomus 2003 (pdf-tiedosto)
» Toimintakertomus 2002 (pdf-tiedosto)
» Toimintakertomus 2001 (pdf-tiedosto)
» Toimintakertomus 1999-2000 (pdf-tiedosto)

Kokousasiakirjat

» Neuvottelukunnan kokousten asialistat
   (ml. johtokunnan kokousten asialistat 1999–2010)
» Neuvottelukunnan kokoonpano

viimeksi päivitetty 2018-09-06