Hankkeet

Tietoarkiston omat sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettavat hankkeet. Hankkeet on listattu alkamisjärjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan.

Aktiivinen Tietoarkisto CESSDA:ssa

Hankkeesa Tietoarkisto keskittyy CESSDAn vaatimusten täyttämiseen ja aktiiviseen osallistumiseen CESSDAn kehittämisessä ja rakentamisessa. Tietoarkisto vaikuttaa aktiivisesti siihen, minkälaisia palveluita CESSDA tulee eurooppalaisille tutkijoille jatkossa tarjoamaan ja varmistaa, että Tietoarkiston omat palvelut ovat kansainvälisten vaatimusten mukaisella tasolla.

Tietoarkiston hakemus vuosille 2017–2021 perustui Suomen Infrastruktuurien tiekartalle 2014–2020 hyväksyttyyn esitykseen. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2016 Valtionjäsenyysinfrastruktuurit -hausta.

CESSDA Metadata Management (CMM)

CESSDA kehittää Tietoarkiston johdolla palveluntuottajilleen yhtenäistä metatietoratkaisua. Projektin tavoitteena on luoda avoin kokonaisratkaisu, joka sisältää CESSDAn metatietoprofiilin, monikieliset kontrolloidut sanastot ja metatiedon tallennuksen ohjeet.

Projektissa syntyvä metatietomalli tulee aikanaan kaikkien CESSDAn palveluntuottajien käyttöön. Yhtenäiset metatietokäytännöt tukevat yhteisten eurooppalaisten palvelujen, kuten aineistoluettelon ja kysymyspankin rakentamista.

  • Rahoituskausi: 1.11.2015–30.4.2017
  • Yhteyshenkilö: Mari Kleemola

CESSDA SaW: Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives

CESSDA vahvistaa toimintaansa ja laajentaa verkostoaan. Nykyisten 14 jäsenmaan lisäksi konsortioon halutaan mukaan loputkin Euroopan maat. Projektin myötä CESSDA luo Euroopan tutkimusalueen yhteiskuntatieteellisille tietoarkistoille entistä tiiviimmän ja vuorovaikutteisemman yhteistyöverkon.

CESSDA SaW -projektissa on mukana kymmenen yhteistyökumppania ja kaksitoista liitännäisosallistujaa, mukaan lukien Tietoarkisto. Projekti saa rahoituksensa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horizon 2020 -puiteohjelmasta.

CESSDAn kansallisen palveluntuottajan vahvistaminen ja laajentaminen

Tietoarkisto laajentaa tutkimusdatan arkistointi- ja avaamispalvelujaan terveystieteisiin ja humanistille tieteenaloille, sekä vahvistaa tutkimusaineistojen hallintaan liittyviä tietopalveluja. Näiden lisäksi hanke kehittää yleisesti tietoarkiston palveluvalmiutta CESSDAn jäsenenä ja käynnistää muun muassa kansainvälisesti vertailevaa tutkimusta palvelevat toiminnot.

Tämä kolmivuotinen hanke vahvistaa ja laajentaa tietoarkiston palveluja tutkimusinfrastruktuurien kansallisen tiekartan mukaisesti. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemian FIRI 2014 -kutsuhausta


Hankearkisto

Päättyneiden tai hankevaiheen jälkeen pysyviksi palveluiksi muuttuneiden hankkeiden hankekuvaukset ja hankesivut löytyvät hankearkistosta.

» Arkistoon

viimeksi päivitetty 2017-02-28