Kansalaisvaikuttamisen tutkimustarpeet -seminaari 17.9.2004

Selvitys kansalaisvaikuttamista koskevasta tutkimuksesta

Ohjelma | Työryhmät

Aika: perjantai 17.9.2004 klo 10-16
Paikka: Tampereen yliopisto, Pinni B, auditorio B1097. Työryhmähuoneet ks. työryhmät.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto järjesti hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan liittyvän maksuttoman seminaarin 17.9.2004 Tampereen yliopistossa.

Seminaarin sisältö ja tavoitteet:

  • politiikkaohjelman tavoitteiden esittely
  • alan kotimaista tutkimusta kartoittaneen selvityksen esittely
  • kansalaisvaikuttamiseen liittyvien ajankohtaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden esittely
  • alan nykyisten tutkimus- ja kehitystarpeiden arviointi
  • keskustelu alan tutkimusresursseista ja kehitysnäkymistä

Tutkimusselvitykseen liittyvä materiaali

Allaoleva materiaali koskee seminaaria 17.9.2004. Lopullinen selvitys ilmestyi marraskuussa ja samalla päivitettiin kirjallisuus- ja hankeluettelot ajan tasalle.

Seminaariin osallistuville jaettiin ennen seminaaria pohjamateriaaliksi politiikkaohjelman tilaama alustava selvitys liitteineen alaan liittyvästä kotimaisesta tutkimuksesta. Nämä dokumentit eivät ole enää saatavilla, vaan vastaavat tiedot löytyvät lopullisesta julkaisusta. Julkaisuun on liitetty myös seminaarin keskeiset keskustelut ja johtopäätökset.
» Tutkimusselvitys saatavilla hankesivulla (PDF, 1,32 MB)

Alustavat dokumentit olivat:
» Alustava tutkimusselvitys (PDF, 723 KB)
» Asiantuntija-artikkelit (sis. myös tutkimusselvitykseen) (PDF, 172 KB)
» Suomalaista kansalaisvaikuttamista koskeva tutkimuskirjallisuus (LIITE 1) (PDF, 217 KB)
» Kansalaisvaikuttamiseen liittyviä tutkimusaineistoja (HTML, 20 KB)
» Tutkimushankeluettelo ilmestyy seminaarin jälkeen

Ohjelma:

09:45-10:15
Kahvi ja tervetuloa
10:15-10:30
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tavoitteet ja alan tutkimustarpeet
Ohjelmajohtaja Seppo Niemelä, oikeusministeriö
10:30-11:00
Kansalaisvaikuttamisen tutkimus Suomessa: tutkimusinfrastruktuurit ja havaintoja tietojen keruusta ja systematisoinnista
Dos. Sami Borg, FSD
- keskustelu
11:00-12:00
Työryhmät, sessio I
- työryhmien tavoitteet:
- käynnissä olevien tai kaavailtujen hankkeiden esittely ja kartoittaminen
12:00-13:00
Lounas
13:00-14:40
Työryhmät, sessio II
- keskustelu ja palaute selvityksestä
- työryhmän alan keskeisten tutkimusaiheiden ja -tarpeiden määrittely
- alan tutkimusedellytysten kehittäminen ja toiveet politiikkaohjelmalle
14:40-15:00
Kahvi
15:00-16:00
Tutkimuksen tarpeet ja resurssit, seminaarin päätös
- työryhmien koonti, pj:t
- tutkimusrahoituksen vaihtoehdot ja mahdollisuudet

Työryhmät:

Työryhmä A, Pinni ls B3111
Kansalaisvaikuttaminen, nuoret ja kasvatus
pj. dos. Tapio Kuure, TaY
Työryhmä B, Pinni ls B4116
Osallistuminen, vaikuttaminen ja viestimet
pj. tutkijatohtori Heikki Heikkilä, TaY
Työryhmä C, Pinni ls B4114
Vaikuttaminen ja hallinto, vaalit ja poliittiset instituutiot
pj. prof. Heikki Paloheimo, TaY
Työryhmä D, Pinni ls B1097
Kansalaistoiminta ja kansalaisjärjestöt
pj. prof. Raimo Blom, TaY
Työryhmä E, tietoarkiston tiloissa Åkerlundinkatu 2 A 5. krs
Kunnallisdemokratian tutkimushaasteet
pj. tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, Suomen Kuntaliitto
» Alustavasti ilmoittautuneet työryhmittäin 15.9.2004

Lisätietoja seminaarista antaa informaatikko Helena Laaksonen, +358 40 190 1440, helena.laaksonen at uta.fi.

viimeksi päivitetty 2007-01-24