Tietoarkiston julkaisut

FSD:n julkaisusarja | Tietoarkistolaisten julkaisuja | Menetelmäopetuksen tietovarannon julkaisut

Julkaisusarja

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja -sarjassa ilmestyy muun muassa tietoarkistoalan ja tutkimuksen teon oppaita sekä aineistoraportteja. Julkaisut ovat joko ladattavissa suoraan verkosta pdf-dokumenttina, tai ostettavissa painettuina verkkokirjakauppa Juveneksesta.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja, ISSN 1459-8906.

Sarjan julkaisut

13. Henri Ala-Lahti, Eliisa Haanpää & Hannele Keckman-Koivuniemi (2018). Tietoarkisto tiedeyhteisön tukena. Raportti asiakaskyselyn tuloksista 2017. (Data Archive – Services Supporting the Scientific Community)
Saatavuus:PDF (1,88 MB)

12. Katja Fält & Annaleena Okuloff (2016). Avoin tiede ja tutkimusaineistot -kysely 2015. Raportti terveystieteiden ja humanististen alojen tutkijoille suunnatun kyselyn tuloksista.
Saatavuus:PDF (0,73 MB)

11. Mikko Saloila (2014). Comparison of Statistics Finland’s and FSD’s Metadata Models.
Saatavuus:PDF (1,77 MB)

10. Raimo Blom, Tomi Kankainen & Harri Melin (2012). Jakaantunut Suomi. Raportti ISSP 2009 Suomen aineistosta.
Saatavuus:PDF (2,10 MB)

9. Kimmo Ketola, Kati Niemelä, Harri Palmu & Hanna Salomäki (2011). Uskonto suomalaisten elämässä. Uskonnollinen kasvatus, moraali, onnellisuus ja suvaitsevaisuus kansainvälisessä vertailussa.
Saatavuus:PDF (1,50 MB) Painettu: Granum

8. Tuomas Zacheus (2008). Suomalaiset ja vapaa-aika. Raportti ISSP 2007 Suomen aineistosta.
Saatavuus:PDF (0,89 MB) Painettu: Granum

7. Arja Kuula & Sami Borg (2008). Open Access to and Reuse of Research Data - The State of the Art in Finland.
Saatavuus:PDF (0,71 MB)

6. Sami Borg & Arja Kuula (2007). Julkisrahoitteisen tutkimusdatan avoin saatavuus ja elinkaari. Valmisteluraportti OECD:n datasuosituksen toimeenpanomahdollisuuksista Suomessa.
Saatavuus:PDF (1,82 MB)

5. Sirpa Virta (2007). Valtion vastuu ja tehtävät. Verotuksesta terrorismin torjuntaan. Raportti ISSP 2006 Suomen aineistosta.
Saatavuus:PDF (1,14 MB)

4. Sami Borg, Kimmo Ketola, Kimmo Kääriäinen, Kati Niemelä & Pertti Suhonen (2007). Uskonto, arvot ja instituutiot. Suomalaiset World Values -tutkimuksissa 1981-2005.
Saatavuus:PDF (0,59 MB)

3. Harri Melin, Raimo Blom & Pentti Kiljunen (2007). Suomalaiset ja työ. Raportti ISSP 2005 Suomen aineistosta.
Saatavuus:PDF (1,36 MB) Painettu: Granum

2. Hannele Keckman-Koivuniemi & Mari Kleemola (2006). Opas kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöön.
Saatavuus:PDF (1,36 MB)

1. Eriikka Oinonen, Raimo Blom & Harri Melin (2005). Onni on olla suomalainen? Kansallinen identiteetti ja kansalaisuus. Raportti ISSP 2003 ja 2004 Suomen aineistosta.
Saatavuus:PDF (1,44 MB)

Tietoarkistolaisten julkaisuja

Tietoarkistoalan julkaisut

Arja Kuula (2011). Un nouveau regard sur l'éthique. Working paper. FSD, Université de Tampere.
Saatavuus:PDF (0,08 MB)

Arja Kuula (2010). Aineiston arkistoinnin etiikka. Kommentti. Nuorisotutkimuksen verkkokanava.
Saatavuus:HTML

Arja Kuula (2006). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.
Saatavuus:Hyvin varustellut kirjakaupat tai suoraan kustantajalta.

Hanke- ja muut julkaisut

Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen & Jussi Westinen (2015). Demokratiaindikaattorit 2015.
Saatavuus:PDF (0,6 MB) Painettu: julkaisut.om@om.fi

Sami Borg (toim.) (2013). Demokratiaindikaattorit 2013.
Saatavuus:PDF (1,49 MB) Painettu: Edita Prima Oy

Sami Borg (toim.) (2012). Muutosvaalit 2011.
Saatavuus:PDF (6,86 MB) Painettu: Edita Prima Oy

Sami Borg (toim.) (2006). Suomen demokratiaindikaattorit.
Saatavuus:PDF (1,30 MB) Painettu: Edita Prima Oy

Sami Borg (2005). Kansalaisena Suomessa. Kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey 2002.
Saatavuus:PDF (0,54 MB) Painettu: Edita Prima Oy

Sami Borg (toim.) (2004). Mahdollisuuksien maa. Kartoitusta ja puheenvuoroja suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tutkimuksesta.
Saatavuus:PDF (1,32 MB) Painettu: Edita Prima Oy

Menetelmäopetuksen tietovarannon julkaisut

Anita Saaranen-Kauppinen, Anna Puusniekka et al. (2006-2009). KvaliMOTV. Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja
Saatavuus:PDF (2,70 MB)

viimeksi päivitetty 2018-03-20