Tietoarkiston palvelut humanistisille aloille

Tietoarkisto palvelee humanististen alojen tutkimusta monin eri tavoin. Tietoarkisto säilyttää digitaalisia tutkimusaineistoja, auttaa tutkimusaineistojen haussa ja käytössä ja luovuttaa arkistoituja aineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti. Tietoarkisto antaa tietoa tutkimusaineistojen hallinnasta ja turvallisesta säilytyksestä sekä tutkimuksen etiikasta ja lainsäädännöstä. Palvelut ovat maksuttomia.

Tutkimustarkoituksiin kerätyt aineistot ovat ainutkertaisia kulttuurisia dokumentteja, joiden arkistointi mahdollistaa arvokkaan kulttuuriperinnön säilymisen. Arkistoinnin ansiosta vaivalla kerätyt aineistot saadaan lisäksi tehokkaampaan ja laajempaan käyttöön. Siksi on tärkeää, että tutkimusaineistot säilyvät käytettävinä ja ymmärrettävinä tuleville sukupolville myös digitaalisessa muodossa.

Aineistojen arkistointi hyödyttää tutkijaa monin tavoin. Jo arkistoidun aineiston käyttäjä säästää aikaa, rahaa ja resursseja. Arkistoidusta aineistosta voi saada täydentävää tai vertailevaa aineistoa omalle tutkimukselle. Aineistojen arkistointi ja käyttö jatkotutkimuksissa vähentää lisäksi päällekkäisiä aineistonkeruita ja tutkittavien taakkaa.

Aineiston kerääjän vaikuttavuuskerroin nousee, kun tulevat käyttäjät viittaavat alkuperäiseen aineistoon ja sen tekijöihin. Arkistoimisesta on hyötyä myös tutkimusrahoituksen haussa. Useat tutkimusrahoittajat kuten Suomen Akatemia, Koneen säätiö, Työsuojelurahasto ja Alkoholitutkimussäätiö edellyttävät aineistonhallinnan suunnitelmaa ja suosittelevat rahoittamiensa tutkimusten aineistojen arkistointia Tietoarkistoon.

Aineiston arkistoiminen Tietoarkistoon

Tietoarkistoon on mahdollista tällä hetkellä arkistoida monipuolisesti erilaisia tutkimusaineistoja kuten haastatteluja, kyselyaineistoja, muistitietokeruita, valokuvia, media-aineistoja, seurantapäiväkirjoja ja tilastoja. Myös muunlaisen aineiston vastaanottaminen voi tulla kyseeseen. Jos olet epävarma, sopiiko aineistosi tietoarkistoon, ota reippaasti yhteyttä.

Tietoarkisto tarjoaa luotettavan pitkäaikaissäilytyksen tutkimusaineistoille. Tietoarkiston etuna on laaja neuvontapalvelu ja varsinaisen arkistointiprosessin hoitaminen tutkijan puolesta. Lisäksi aineiston voi arkistoida suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä. Tutkimusryhmä voi myös tallettaa aineiston Tietoarkistoon luotettavaa säilytystä varten jo ennen kuin haluaa antaa sen jatkokäyttöön. Tällöin aineisto on kokonaan tai osittain jatkokäyttökiellossa sovittuun määräaikaan asti.

Tekijänoikeus ja humanistien aineistot

Tekijänoikeudelliset kysymykset vaikuttavat joissakin tapauksissa humanististen alojen aineistojen arkistointiin ja jatkokäytön ehtoihin. Kopioston ja Tietoarkiston välisen sopimuksen mukaan tutkimusaineistoihin kuuluvia, tekijänoikeuslain mukaisesti teossuojaa saavia sanomalehti-, aikakauslehti- ja kuva-aineistoja on mahdollista arkistoida jatkotutkimuskäyttöön Tietoarkistoon. Tietoarkiston sopimus nojautuu yliopistojen Kopioston kanssa tekemään digilupaan. Videoaineistojen tallentamisesta Suomessa vastaa ensisijaisesti Kielipankki.

Kuka aineistoja saa käyttää

Aineiston arkistoinnin yhteydessä tehdään sopimus, jossa aineiston luovuttaja saa määritellä, keille aineistoa saadaan jakaa. Aineiston voi antaa (A) vapaasti käytettäväksi, (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun, (C) vain tutkimukseen (kattaa myös ylemmät opinnäytteet) tai (D) vain luovuttajan luvalla, jolloin alkuperäinen tutkija tai tutkimusryhmä voi päättää hakemuskohtaisesti, saako hakija aineiston käyttöönsä.

Aineistoja voi ladata palveluportaali Ailan kautta

Palveluportaali Ailassa Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ovat asiakkaiden saatavilla maksutta kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti. Ailaan pääsee kirjautumaan oman yliopiston peruspalvelutunnuksilla eli niin sanotuilla Haka-tunnuksilla. Vapaasti käytettävien aineistojen lataajan ei tarvitse rekisteröityä. Jos aineiston käyttöehdot sen sallivat, käyttäjä voi ladata aineiston suoraan koneelleen tai hakea tutkimusryhmältä lupaa aineiston käyttöön.

Tietoarkiston asiakaspalvelu auttaa humanististen alojen aineistoihin liittyvissä asioissa.

Lisätietoa:

viimeksi päivitetty 2018-04-27