Asiasanastot

Asiasanastot eli tesaurukset ovat kontrolloituja sanastoja, joissa esiintyvät termit on määritelty ja joiden rakenne on useimmiten hierarkkinen. Hierarkian avulla määritellään käsitteiden väliset suhteet: suppeammat, laajemmat ja rinnakkaiskäsitteet. Asiasanastoja käytetään yleensä metadatan kuvailuun ja tiedonhakuun.

Asiasanastoja
Internetissä olevia suomenkielisiä tai suomen sisältäviä asiasanastoja. Lisäksi muunkielisiä, lähinnä yhteiskuntatieteellisiä tesauruksia ja sanastoja.

Linkit
Asiasanastoihin liittyviä linkkejä, esim. erilaisia järjestöjä, monikielisiä suomen sisältäviä sanastoja ja informaatioalan sanastoja.
viimeksi päivitetty 2016-02-02