Asiasanastoja

suomenkieliset tai suomen sisältävät | muut asiasanastot

Asiasanastot - suomenkieliset tai suomen sisältävät

EKS - Eduskunnan kirjaston asiasanasto
 • asiasanoja eduskuntatiedon, oikeudellisen tiedon ja yhteiskuntatiedon aloilta
 • noin 4000 varsinaista asiasanaa
 • suomi, ruotsi, englanti

ELSST
 • eurooppalaisten data-arkistojen kattojärjestön CESSDAn yhteiskuntatieteellinen tesaurus
 • ELSSTin käyttöoikeuksien haltija tulee olemaan cessda-ERIC -tutkimusinfrastruktuuri vuodesta 2011 alkaen
 • noin 3500 varsinaista asiasanaa
 • englanti, espanja, kreikka, liettua, norja, ranska, romania, ruotsi, saksa, suomi, tanska, tsekki

EuroVoc, Euroopan unionin monikielinen tesaurus
 • EU
 • kattaa kaikki Euroopan yhteisöjen toimialat
 • kaikki EU-kielet

Finto
 • Suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu, joka mahdollistaa erilaisten sanastojen julkaisun ja selailun
 • Finton kautta käytettävissä on lukuisia suomalaisia sanastoja ja ontologioita, kuten:
  • YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
  • ALLÄRS - Allmän tesaurus på svenska
  • JUHO - Julkishallinnon ontologia
  • AFO - Luonnonvara- ja ympäristöontologia
  • TERO - Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia
  • KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia
  • MUSA - Musiikin asiasanasto
  • KITO - Kirjallisuudentutkimuksen ontologia
  • KTO - Kielitieteen ontologia

GEMET - General Multilingual Environmental Thesaurus
 • European Environment Agency (EEA)
 • biologia, energia, luonnonalueet, hallinto, ilmasto, jätteet, kemia, maaperä, materiaalit, maa- ja metsätalous, rakentaminen, saastuminen, vesi, ympäristöpolitiikka yms.
 • EU-kielet, lisäksi arabia ja venäjä

HOIDOKKI - Hoitotyön asiasanasto
 • Sairaanhoitajien koulutussäätiö
 • hoitotieteellinen asiasanasto, joka perustuu Medical Subject Headings (MeSH) -asiasanastoon
 • suomi, ruotsi, englanti

Kielitieteen asiasanasto
 • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
 • suomi, englanti, viro, saksa

Kitu
 • Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston ylläpitämä
 • suomi, englanti,

KULA - Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
 • folkloristiikan, kulttuuriantropologian, etnomusikologian, uskontotieteen ja kansatieteen asiasanoja
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston ylläpitämä
 • suomi, englanti

LRE Thesaurus
 • EUN Consortium 2007
 • koulutus, opetus, oppiaineet, oppiaiheet
 • englanti, tanska, ruotsi, hollanti, heprea, ranska, italia, kreikka, suomi, saksa, espanja, unkari, albania

MASA - Museoalan asiasanasto
 • Museoviraston kirjasto
 • suomi

POLAS - Poliisin asiasanasto
 • Työryhmä, jossa edustajia poliisihallinnon eri yksiköistä
 • suomi, englanti ja ruotsi


Muita tietolähteitä, tesauruksia ja sanastoja

BARTOC
 • Basel Register of Thesauri, Ontologies & Classifications
 • Asiasanastojen, ontologioiden, luokitusten ja sanastojen monikansallinen rekisteri, josta voi hakea sanastoja mm. kielen, aiheen, sanastotyypin mukaan. Yli tuhat rekisteröityä sanastoa.
 • laaja valikoima kieliä, myös suomi

AAT Art and Architecture Thesaurus
 • taiteet, arkkitehtuuri, taideteollisuus, arkistomateriaali, yhteensä noin 125 000 termiä
 • The Getty Research Institute
 • englanti

Getty Thesaurus of Geographic Names TGN)
 • The Getty Research Institute
 • sanastossa yli miljoona paikannimeä eri puolilta maailmaa, paikkatyypin määrittely ja koordinaatit

HASSET
 • Humanities And Social Science Electronic Thesaurus
 • The Data Archive, University of Essex
 • englanti (HASSET ja ELSST ovat lähellä toisiaan mutta HASSET:n termit kuvaavat tarkemmin Iso-Britannian yhteiskuntaan, kun taas ELSST on yleiseurooppalaisempi)

ICPSR subject thesaurus
 • ICPSR:n (Inter-university Consortium for Political and Social Research) asiasanasto.
 • englanti

IATE
 • InterActive Terminology for Europe
 • EU-terminologia, lisäksi termejä eri aihepiireistä (laki, maatalous, informaatioteknologia jne
 • kaikki 23 EU-kieltä

ILO Thesaurus
 • International Labour Organization
 • yhteiskuntatieteellinen ja työelämän asiasanasto, noin 4000 termiä
 • englanti, espanja, ranska

OECD Macrothesaurus
 • Social and economic sciences
 • englanti, espanja, ranska (tulossa myös saksa)

Sowiport thesaurus
 • yhteiskuntatieteellinen asiasanasto
 • englanti, saksa, ranska

UK Archivat Thesaurus (UKAT)
 • Heritage Lottery Fund
 • Britanniassa arkisto-organisaatioille kehitetty asiasanasto
 • englanti

UNBIS Thesaurus
 • YK:n työhön liittyviin asioihin keskittyvä asiasanasto
 • arabia, kiina, englanti, ranska, venäjä ja espanja

UNESCO Thesaurus
 • englanti, espanja, ranska, venäjä

viimeksi päivitetty 2016-01-13