Henkilökunta

Hallinto ja viestintä | Tietopalvelu ja aineistonkäsittely | Projektit ja kehittäminen | Tekniset palvelut | Harjoittelijat ja kesätyöntekijät

Ota yhteyttä Tietoarkiston asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse kaikissa tutkimusaineistoja, käyttölupia, arkistointia tai aineistonhallintaa koskevissa kysymyksissä. Sähköisten palveluiden toimintaa koskevissa teknisissä kysymyksissä ota yhteyttä teknisiin palveluihin.

Tallennamme kaikki tietopalvelukysymykset varmistaaksemme mahdollisimman nopean palvelun ja sisäisen työjaon asiakaspalvelussamme. Saat tietosuojaselosteestamme lisää tietoa henkilötietojesi käsittelystä, mukaan lukien oikeudestasi vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Hallinto ja viestintä

sähköposti: fsd at uta.fi
puh. +358 40 190 1432 (toimisto)


Helena Laaksonen

Helena Laaksonen, johtaja
Johtamis- ja hallintotehtävät, verkostot, valtakunnalliset ja kansainväliset hankkeet, aineistojen hankinta arkistoitavaksi
puh. +358 40 190 1440
sähköposti: helena.laaksonen at uta.fi


Katri Aarnio

Katri Aarnio, hallintoasiainsihteeri
Johtajan sihteeri ja johtajan päätösvaltaan liittyvät esittelytehtävät, talous- ja hallintoasiat
puh. +358 40 190 1432
sähköposti: katri.aarnio at uta.fi


Tarja Uotila

Tarja Uotila, asiakas- ja tietopalvelusihteeri
Lomakkeiden skannaus, lehtien ja kirjojen tilaukset, laskut ja aineistopyynnöt
puh. +358 40 190 1443
sähköposti: tarja.uotila at uta.fi


Eija Savolainen

Eija Savolainen, tiedottaja
Tiedotustehtävät, sisällöntuotanto, Tietoarkisto-lehti, vierailut ja Tietoarkiston esittelyt
puh. +358 50 437 7416
sähköposti: eija.savolainen at uta.fi


Vierailuja, Tietoarkiston esittelyjä, markkinointia tai yleisesti viestintää koskevissa kysymyksissä ota ensisijassa yhteyttä osoitteeseen fsd at uta.fi / +358 40 190 1432.
Tietoarkiston materiaalipankista löydät esitteitä ja muuta tiedotusmateriaalia sekä Tietoarkiston logotiedostot.


Tietopalvelu ja aineistonkäsittely

sähköposti: asiakaspalvelu.fsd at uta.fi
puh. +358 40 190 1442


Hannele Keckman-Koivuniemi

Hannele Keckman-Koivuniemi, tietopalvelupäällikkö, tietopalvelu ja aineistonkäsittely -moduulin johtaja
Hallintotehtävät, kvantitatiivisten aineistojen arkistointi, aineistopyynnöt, tietopalvelu
puh. +358 40 190 1439
sähköposti: hannele.keckman-koivuniemi at uta.fi


Jarkko Päivärinta

Jarkko Päivärinta, tietopalveluasiantuntija
Kvalitatiivisten aineistojen arkistointi, aineistopyynnöt ja tietopalvelu
puh. +358 40 190 9802
sähköposti: jarkko.paivarinta at uta.fi


Seppo Antikainen

Seppo Antikainen, tutkimusamanuenssi
Kvantitatiivisten aineistojen arkistointi ja aineistopyynnöt, datankäsittely
puh. +358 40 190 1436
sähköposti: seppo.antikainen at uta.fi


Niko Koski

Niko Koski, tutkimusapulainen
Kielenkäännökset
puh. asiakaspalvelun numeron kautta (+358 40 190 1442)
sähköposti: niko.koski at staff.uta.fi


Emilia Lehto

Emilia Lehto, tutkimusapulainen
Datankäsittely
puh. asiakaspalvelun numeron kautta (+358 40 190 1442)
sähköposti: emilia.lehto at uta.fi


Viivi Pellikka

Viivi Pellikka, tutkimusapulainen

puh. asiakaspalvelun numeron kautta (+358 40 190 1442)
sähköposti: viivi.pellikka at uta.fi


Markus Raninen

Markus Raninen, tutkimusapulainen
Datankäsittely
puh. asiakaspalvelun numeron kautta (+358 40 190 1442)
sähköposti: markus.raninen at staff.uta.fi


Annika Sallinen

Annika Sallinen, tutkimusamanuenssi
Datankäsittely, anonymisointisuunnitelmat, aineistopyynnöt, tietopalvelu
puh. +358 50 437 7529
sähköposti: annika.sallinen at uta.fi


Mette Yletyinen

Mette Yletyinen, tutkimusapulainen
Datankäsittely
puh. asiakaspalvelun numeron kautta (+358 40 190 1442)
sähköposti: at uta.fi


Projektit ja kehittäminen


Mari Kleemola

Mari Kleemola, kehittämispäällikkö, varajohtaja, projektit ja kehittäminen -moduulin johtaja
Hankkeiden johtotehtävät, sertifiointi, metadata-asiat
puh. +358 40 190 1437
sähköposti: mari.kleemola at uta.fi


Arja Kuula-Luumi

Arja Kuula-Luumi, kehittämispäällikkö
Tutkimusetiikkaan, tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyvä tietopalvelu
puh. +358 40 190 1438
sähköposti: arja.kuula-luumi at uta.fi


Taina Jääskeläinen

Taina Jääskeläinen, terminologi-kielenkääntäjä
CESSDAn projektit liittyen metadatan standardisointiin, kontrolloituihin sanastoihin ja ELSST-asiasanastoon, sekä sanastotyökalun ja hakuliittymien käyttäjäryhmiin. DDI-sanastotyö
puh. +358 40 190 1444
sähköposti: taina.jaaskelainen at uta.fi


Katja Moilanen

Katja Moilanen, tietoarkkitehti
Kokonaisarkkitehtuuri, DDI, arkistointiprosessien kehittäminen
puh. +358 50 462 7370
sähköposti: katja.j.moilanen at uta.fi


Henri Ala-lahti

Henri Ala-Lahti, tutkimusamanuenssi
Hanketehtävät, kielenkäännökset, tiedotustehtävät
puh. asiakaspalvelun numeron kautta (+358 40 190 1442)
sähköposti: henri.ala-lahti at uta.fi


Antti Ketola

Antti Ketola, lakimies
Lainsäädännölliset selvitystyöt ja neuvonta
puh. asiakaspalvelun numeron kautta (+358 40 190 1442)
sähköposti:


Tekniset palvelut

sähköposti: tuki.fsd at uta.fi


Matti Heinonen

Matti Heinonen, IT-palvelupäällikkö, tekniset palvelut -moduulin johtaja
Tietohallinto, arkiston tietojärjestelmien kehitys ja ylläpito sekä sovelluskehitys
puh. +358 40 190 1435
sähköposti: matti.heinonen at uta.fi


Toni Sissala

Toni Sissala, sovelluskehittäjä
Arkiston tietojärjestelmien kehitys ja ylläpito, sovelluskehitys
puh. +358 40 190 1431
sähköposti: toni.sissala at uta.fi


Markus Tuominen

Markus Tuominen, sovelluskehittäjä
Sovelluskehitys, Tietomilli-palvelu
puh. -
sähköposti: markus.tuominen at uta.fi


Ari Paloposki

Ari Paloposki, pääsuunnittelija
Arkiston tietojärjestelmien kehitys ja ylläpito, IT-tuki
puh. +358 40 190 1434
sähköposti: ari.paloposki at uta.fi


Timo Henriksson

Timo Henriksson, järjestelmäsuunnittelija
IT-tuki, arkiston tietojärjestelmien kehitys ja ylläpito
puh. +358 50 318 7235
sähköposti: timo.henriksson at uta.fi


Jukka Ala-Fossi

Jukka Ala-Fossi, sovelluskehittäjä
Tietojärjestelmien kehitys, sovelluskehitys
puh. -
sähköposti: jukka.ala-fossi at uta.fi


Anne Maunu

Anne Maunu, sovelluskehittäjä
Arkiston tietojärjestelmien kehitys, sovelluskehitys
puh. -
sähköposti: anne.maunu at uta.fi


Matti Pietilä

Matti Pietilä, sovelluskehittäjä
Arkiston tietojärjestelmien kehitys, sovelluskehitys
puh. -
sähköposti: matti.pietila at uta.fi


Enna Raerinne

Enna Raerinne, sovelluskehittäjä
Tietojärjestelmien kehitys, sovelluskehitys
puh. -
sähköposti: enna.raerinne at uta.fi


Pekka Sallinen

Pekka Sallinen, järjestelmäsuunnittelija
Arkiston tietojärjestelmien kehitys ja ylläpito
puh. -
sähköposti: pekka.sallinen at uta.fi


Sirkku Seitamäki

Sirkku Seitamäki, sovelluskehittäjä
Tietojärjestelmien kehitys, sovelluskehitys
puh. -
sähköposti: sirkku.seitamaki at uta.fi


Tuomas J. Alaterä

Tuomas J. Alaterä, IT-palveluasiantuntija
Arkiston verkkopalvelut ja -hankkeet, WWW-sivut, tiedotustehtävät, MOTV
puh. +358 40 190 1441
sähköposti: tuomas.alatera at uta.fi


Harjoittelijat ja kesätyöntekijät


Katri Laiho

Katri Laiho, harjoittelija

puh. -
sähköposti: katri.laiho at uta.fi


Me kaikki...

"Luokkakuva"

viimeksi päivitetty 2018-09-93