Tietoarkistolehti 2016

Pääkirjoitus 3/2016

Avointa tiedettä tutkimuksen ja tutkittavien hyväksi

Kun tutkimuksessa käsitellään terveystietoja, salassapitovelvollisuus kulkee itsestään selvästi mukana. Ajatus avoimista tutkimusaineistoista tuntunee aluksi lähinnä absurdilta. Tutkimusaineistot kuitenkin avataan yleensä vain muiden tutkijoiden käyttöön, ei vapaasti kaikkien saataville. Avaaminen on mahdollista kestävästi vain, jos pidetään huolta siitä, ettei tutkittavien tietosuoja vaarannu.

Lue lisää

Kuva-aihe: Tutkija saa sote-aineistot pian yhdeltä luukulta

Tutkija saa sote-aineistot pian yhdeltä luukulta

Syksyllä 2015 käynnistynyt Isaacus-hanke etenee nyt vauhdilla. Yhden luukun palveluoperaattorin mahdollistava laki on viimeistelyvaiheessa, ja tiedon keräämiseen, kuvailemiseen ja sähköiseen käyttölupapalveluun liittyvät esituotantohankkeet ovat käynnissä. Palveluoperaattorista tulee olemaan hyötyä erityisesti silloin, kun tutkija tarvitsee tietoja useammasta eri organisaatiosta.

Lue lisää

Kuva-aihe: Aineistojen avaaminen on maailman ja tutkijan etu

Aineistojen avaaminen on maailman ja tutkijan etu

Per Ashornin tutkimusryhmä halusi arkistoida LAIS-aineistonsa, koska uskoo sen olevan sekä ryhmän että maailman etu. Ashorn ennustaa, että kymmenen vuoden päästä aineiston avaaminen on pakollista kaikille lääketieteen tutkijoille. LAIS-aineistossa on terveystietoja 1320 malawilaiselta odottavalta äidiltä ja heidän lapsiltaan aina viiteen ikävuoteen asti. Kansainvälisen meta-analyysin osana se on vaikuttanut ratkaisevasti tuhansien raskaana olevien äitien ja heidän vauvojensa terveyteen.

Lue lisää

Tietoarkisto-lehti

URN:ISSN:1795-5254

Tietoarkisto-lehti on Tietoarkiston verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna.

Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme.

Painetun lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@uta.fi.

Tutustu myös Tietoarkistoblogiin.