Tietoarkistolehti 2018

Pääkirjoitus 1/2018

Vihdoinkin CESSDA on ERIC ja Tietoarkisto jatkaa palveluntuottajana

Eurooppalaisten data-arkistojen yhteistyöllä on jo noin 40 vuoden perinne, mutta CESSDAsta tuli ERIC vasta 2017. Vaikka ERIC-aseman saaminen vei odotettua kauemmin, CESSDAn toiminta jatkui koko ajan. Tietoarkistolaiset ovat aktiivisesti tehneet työtä CESSDAn vaatimusten täyttämiseksi ja CESSDAn yhteisten palvelujen rakentamiseksi.

Lue lisää

Kuva-aihe: Suomi pääsi viimein mukaan SHARE-tutkimukseen

Suomi pääsi viimein mukaan SHARE-tutkimukseen

Suomi pääsi vihdoin mukaan ikääntyvien eurooppalaisten terveyttä, eläköitymistä ja hyvinvointia kartoittavaan SHARE-hankkeeseen. Suomen tutkimusta johtava Anna Rotkirch Väestöliitosta uskoo, että koko Euroopan unionin kattavasta vertailuaineistosta voi löytyä vastaus muun muassa siihen, miksi ihmisillä on Suomessa vähemmän terveitä elinvuosia kuin muissa Pohjoismaissa.

Lue lisää

Kuva-aihe: ESS-aineistot kertovat, että eurooppalaisten arvot pehmenevät

ESS-aineistot kertovat, että eurooppalaisten arvot pehmenevät

Uutisia ja sosiaalista mediaa seuraamalla voisi päätellä, että arvot muuttuvat Euroopassa jatkuvasti kovempaan suuntaan. Kansainvälinen huippututkimus osoittaa päinvastaista. Eurooppalaiset ovat nykyään selvästi hyväksyvämpiä ja vapaamielisempiä kuin viisitoista vuotta sitten, professori Heikki Ervasti toteaa. ESS-kyselytutkimusaineisto tarjoaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa eurooppalaisten yhteiskuntien muutoksesta.

Lue lisää

Tietoarkisto-lehti

URN:ISSN:1795-5254

Tietoarkisto-lehti on Tietoarkiston verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna.

Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme.

Painetun lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@uta.fi.

Tutustu myös Tietoarkistoblogiin.