Tietoarkistolehti 2014

Pääkirjoitus 2/2014

Tutkimusdatan avoimuuslinjaukset yleistyvät

Datan avoimuus ei ole joko On tai Off. Avoimuudella on asteita ja tutkimusdata voi olla käytettävissä erikseen myönnettävin käyttöluvin. Suomessa tutkimusjärjestelmän päärahoittajat täsmentävät omia avaamispyrkimyksiään ja ministeriöt ryhtynevät aktiivisemmin suosittamaan virallisia politiikkalinjauksia ja tekoja datan avaamiseksi.

Lue lisää

Kuva-aihe: HYPA-aineistojen satoa

Suomalaisten hyvinvointi kattavassa seurannassa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kerännyt tietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointipalveluiden käytöstä laajalla väestötutkimuksella vuodesta 2004 alkaen. THL aikoo jatkaa Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut- eli HYPA-aineistojen keruuta säännöllisesti. Tavoitteena on tarjota kattava seuranta-aineisto, joka mahdollistaa yhteiskunnan hyvinvoinnin monipuolisen arvioinnin. Tilastolain muutos teki mahdolliseksi aineistojen avaamisen tutkimuskäyttöön.

Lue lisää

Kuva-aihe: EU:n tietosuoja-asetus etenee

EU:n tietosuoja-asetus etenee

Tietosuojadirektiivi antaa tieteelliselle tutkimukselle erityisaseman, jonka perusteella henkilötietoja sisältävien aineistojen, kuten hallinnollisten rekisteritietojen, tutkimuskäyttö on eräissä tapauksissa mahdollista ilman tutkittavien suostumusta. Valmisteilla olevassa uudessa tietosuoja-asetuksessa tutkimuksen erityisasema on vaarassa. Tiedeyhteisö heräsi puolustamaan oikeuksiaan myöhään, mutta vaikuttaminen on vielä mahdollista.

Lue lisää

Tietoarkisto-lehti

URN:ISSN:1795-5254

Tietoarkisto on Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna.

Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme.

Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@uta.fi.

Tutustu myös Tietoarkistoblogiin.