Tietoarkisto-lehden toimitus

Helena Laaksonen (päätoimittaja)
Tuomas J. Alaterä
Matti Heinonen

Graafinen ulkoasu: Joona Ryödi & Sami Granstedt, Redflow Inc.

Palaute, juttuideat ja painetun lehden tilaukset: fsd@uta.fi

Tietoarkistolehti: ISSN 1795-5254
FSD Bulletin: ISSN 1795-5262

Kunkin numeron toimituskunta löytyy osiosta "Numerossa -- kirjoittavat".